RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2019 r. znak: WOOŚ.420.21.3.2019.PM.19, zawiadamiające społeczeństwo o wydaniu decyzji

28.08.2019

 OBWIESZCZENIE

      Stosownie do art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), w związku z wnioskiem Gminy Frysztak z dnia 6 czerwca 2019 r., znak: Gpr.6220.7.2019, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odzysk odpadów metodą R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 polegającym na kruszeniu odpadów w instalacji kruszarki szczękowej”,

REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

         W dniu 26 sierpnia 2019 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

       W dniach od 29 sierpnia 2019 r. do 27 września 2019 r. każdy może zapoznać się z treścią ww. decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, w pokoju nr 44 oraz w siedzibie Urzędu Gminy Frysztak, w godzinach pracy tych Urzędów.

treść obwieszczenia

Opublikował: Anna Rzeźnikiewicz
Publikacja dnia: 28.08.2019

Dokument oglądany razy: 90
« inne obwieszczenia i informacje