Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Skarbnik Gminy

Skarbnik Gminy

mgr Grzegorz Banaś

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 2777 110, wew. 327
E-mail:skarbnikatfrysztak.pl

 1. Prawa i obowiązki Skarbnika wynikają z art.35 ustawy z dnia 26 lipca 1998 r. o finansach publicznych, ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 08 marca 1990 roku oraz innych ustaw.
 2. Stosunek pracy ze Skarbnikiem nawiązuje się z chwilą wręczenia uchwały o powołaniu.
 3. Do podstawowych zadań Skarbnika należy:
  1. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawach finansowo – budżetowych.
  2. Nadzorowanie realizacji budżetu gminy i podległych jednostek organizacyjnych.
  3. Przekazywanie pracownikom samorządowym i kierownikom jednostek organizacyjnych wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem planów finansowych.
  4. Opracowanie projektu budżetu gminy.
  5. Dokonywanie analizy budżetu i bieżące informowanie Wójta o jego realizacji.
  6. Prowadzenie gospodarki finansowej gminy zgodnie z obowiązującymi zasadami w zakresie:
   • wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi,
   • zapewnienia pod względem finansowym prawidłowości zawieranych umów zapewnienia terminowego ściągania należności i rozliczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
   • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz ich zmian.
   • prowadzenia skonsolidowanej rachunkowości dla jednostek organizacyjnych
   • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planami finansowymi
   • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
  7. Opracowanie okresowych ocen, analiz, sprawozdań z wykonywania budżetu, ścisły nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej.
  8. Współorganizowanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającej prawidłowy przebieg operacji gospodarczych i finansowych.
  9. Zorganizowanie obiegu dokumentów finansowo – księgowych i czuwanie nad jego przestrzeganiem przez pracowników do tego zobowiązanych.
  10. Badanie, kontrolowanie i opiniowanie operacji gospodarczych i przekazywanie uwag Wójtowi w tym zakresie.
  11. Bieżąca analiza realizacji budżetu celem zapobiegania przekroczenia limitów wydatków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.
  12. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
  13. Uczestnictwo w pracach organów gmin.
  14. Kierowanie pracą podległych pracowników.
  15. Pełnienie funkcji głównego księgowego Urzędu oraz pozostałych jednostek nie bilansujących się samodzielnie.
  16. Kontrasygnata dokumentów finansowych.
  17. Informowanie Wójta o wadliwościach w sprawowanej przez pracowników kontroli merytorycznej.
  18. Sporządzenie sprawozdawczości finansowej w zakresie budżetu gminy i planów finansowych jednostek organizacyjnych Urzędu.
  19. Szczegółowe obowiązki i zadania określa zakres czynności opracowany przez Wójta.
  20. Wykonywanie innych ustnych poleceń Wójta.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 12:50przez:
Opublikowano:0000-00-00 14:46przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:2134

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo