Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

Referat Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa

tel. +48 17 277 71 10 wew. 311, 314, 316

pokój 11, 14, 16

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej, Rozwoju i Rolnictwa należy prowadzenie spraw z zakresu zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami i mieniem komunalnym, gospodarki odpadami i ochrony środowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, rolnictwa i leśnictwa, rozwoju lokalnego i promocji, a w szczególności:

 1. przygotowywanie materiałów niezbędnych do sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz koordynacja działań związanych z ich uzgodnieniami i procedurą uchwalania a także przechowywanie i aktualizacja planów,
 2. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, prowadzenie rejestru decyzji,
 3. prowadzenie spraw z zakresu ochrony nieruchomych obiektów kultury (zabytki),
 4. gospodarka nieruchomościami i mieniem komunalnym (ustalanie wartości, cen i opłat za korzystanie, organizowanie przetargów na sprzedaż, dzierżawę, najem lub przekazywanie w zarząd i użytkowanie oraz nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy),
 5. tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy i cele komunalne, przekształcanie prawa użytkowania wieczystego,
 6. gospodarowanie zasobami lokalowymi i obiektami będącymi własnością komunalną,
 7. wykonywanie zarządu lokalami użytkowymi i mieszkalnymi, ustalanie czynszów regulowanych, czynszów najmu opłat za lokale i budynki, przyznawanie dodatków mieszkaniowych,
 8. utrzymanie terenów zielonych, chodników, placów i ulic, organizacji parkingów, lokalizacji szaletów publicznych, estetyki i porządku w centrum Gminy,
 9. gospodarka odpadami, ochrona środowiska, utrzymanie porządku i czystości oraz zarządzanie infrastrukturą komunalną,
 10. prowadzenie spraw dot. rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i ochrony przyrody, ochrony gruntów rolnych i leśnych, geologii i górnictwa, geodezji i kartografii (podziałów i rozgraniczania nieruchomości, ustalanie nazw miejscowości, ulic, numeracji nieruchomości, zmian granic miejscowości),
 11. sprawy wynikające z ustawy o działalności ubezpieczeniowej, współdziałania z Izbami rolniczymi i związkami rolniczymi,
 12. podejmowanie działań w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, zagrożeń w ochronie środowiska i w rolnictwie,
 13. organizowania współpracy Gminy z instytucjami zewnętrznymi oraz gminami sąsiednimi, przygotowywanie inwestycji, czynności związane z dokumentacją techniczno-kosztorysową, postępowanie o uzyskanie decyzji lokalizacyjnych i pozwoleń na budowę.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 13:57przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1825

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo