Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Wzory dokumentów i formularzy

Wzory dokumentów i formularzy

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

 1. DEKLARACJA na podatek leśny DL-1 dla osób prawnych - formularz obowiązujące w latach 2016 - 2019, oraz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku.
 2. DEKLARACJA na podatek leśny DL-1 dla osób prawnych - formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 3. ZAŁĄCZNIK ZDL-1 do deklaracji DL-1 dla osób prawnych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Formularz dla podatników którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 4. ZAŁĄCZNIK ZDL-2 do deklaracji DL-1 dla osób prawnych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. Formularz dla podatników którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 5. DEKLARACJA na podatek od nieruchomości DN-1 dla osób prawnych - Formularze obowiązujące w latach 2016 - 2019, oraz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku
 6. DEKLARACJA na podatek nieruchomości DN-1 dla osób prawnych - formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 7. ZAŁĄCZNIK ZDN-1 do deklaracji DN-1 dla osób prawnych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Formularz dla podatników którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 8. ZAŁĄCZNIK ZDN-2 do deklaracji DN-1 dla osób prawnych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. Formularz dla podatników którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 9. DEKLARACJA na podatek rolny DR-1 dla osób prawnych - Formularze obowiązujące w latach 2016 - 2019, oraz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość do 30 czerwca 2019 roku i do składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku
 10. DEKLARACJA na podatek rolny DR-1 dla osób prawnych - formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 11. ZAŁĄCZNIK ZDR-1 do deklaracji DR-1 dla osób prawnych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Formularz dla podatników którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 12. ZAŁĄCZNIK ZDR-2 do deklaracji DR-1 dla osób prawnych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. Formularz dla podatników którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 13. INFORMACJA w sprawie podatku leśnego, nieruchomości, rolnego IP dla osób fizycznych - formularz obowiązujący w 2019 roku, dla podatników, którzy nabyli nieruchomości do 30 czerwca 2019 roku i od składania korekt deklaracji złożonych przed 30 czerwca 2019 roku
 14. INFORMACJA o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1  dla osób fizycznych - formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 15. ZAŁĄCZNIK ZIN-1 do informacji IN-1 dla osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 16. ZAŁĄCZNIK ZIN-2 do informacji IN-1 dla osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 17. ZAŁĄCZNIK ZIN-3 do informacji IN-1 dla osób fizycznych - dane pozostałych podatników. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 18. INFORMACJA o gruntach IR-1  dla osób fizycznych - formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 19. ZAŁĄCZNIK ZIR-1 do informacji IR-1 dla osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 20. ZAŁĄCZNIK ZIR-2 do informacji IR-1 dla osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 21. ZAŁĄCZNIK ZIR-3 do informacji IR-1 dla osób fizycznych - dane pozostałych podatników. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 22. INFORMACJA o lasach IL-1  dla osób fizycznych - formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 23. ZAŁĄCZNIK ZIL-1 do informacji IL-1 dla osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 24. ZAŁĄCZNIK ZIL-2 do informacji IL-1 dla osób fizycznych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 25. ZAŁĄCZNIK ZIL-3 do informacji IL-1 dla osób fizycznych - dane pozostałych podatników. Formularz dla podatników, którzy nabyli nieruchomość 1 lipca 2019 roku i później
 26. WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego
 27. Podatek od środków transportowych

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH I ORGANIZACJI

 1. WNIOSEK o wydanie dowodu osobistego 
 2. ZGŁOSZENIE utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego - unieważnij dowód
 3. ZGŁOSZENIE pobytu stałego lub czasowego dłuższego niż 3 miesiące
 4. ZGŁOSZENIE wymeldowania z pobytu stałego
 5. ZGŁOSZENIE wymeldowania z pobytu czasowego
 6. ZGŁOSZENIE wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 7. ZGŁOSZENIE powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
 8. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
 9. WNIOSEK o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - jednorazowy
 10. OŚWIADCZENIE o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, ROZWOJU I ROLNICTWA

 1. WNIOSEK  o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy
 2. DEKLARACJA, korekta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
 3. ZGŁOSZENIE zamiaru usunięcia drzew
 4. WNIOSEK o ustalenie numeru porządkowego budynku

URZĄD STANU CYWILNEGO

 1. PODANIE o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, zgodnu

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

 1. PODANIE o przyznanie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi lub narkomanii do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

OŚWIATA

 1. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-05-17 11:28przez:
Opublikowano:0000-00-00 09:39przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-09-22 10:46przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:2888

Rejestr zmian

 • [2022-09-22 10:46:22]AdministratorAktualizacja treści dodano oświatę i dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Banery/Logo