Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2022-10-07 ( Imieniny: Krystyna, Marii)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Obwieszczenia i informacje

Obwieszczenia i informacje

Czytaj więcej

 • Zarząd Zlewni w Krośnie - Informacja o wszczęciu postępowania adm.

  RZ.ZUZ.1.4210.385.2022.SW

  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek...

 • Zarząd Zlewni w Krośnie - Informacja o wszczęciu postępowania adm.

  RZ.ZUZ.1.4210.386.2022.SW

  Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, działając na podstawie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), informuje, że zostało wszczęte na wniosek...

 • Zarząd Zlewni w Krośnie – zawiadomienie o wszczęciu postępowania adm.

  Dyrektor Zarządu Zlewni w Krośnie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie działając na podstawie art. 49, art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. – dalej zwane Kpa), w związku z art. 401 ust. 1,...

 • Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o sporządzeniu projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy fotowoltaicznej „Widacz” o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

 • OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.8.2022

  Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:  Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, realizowana na działkach nr ew. 1013/13, 1013/14, 1013/15, obr. ew. Lubla.

 • Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości

  Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację że w dniu 26.08.2022 r. została wydana decyzja o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz...

 • Wójt Gminy Frysztak informuje strony postepowania

  Wójt Gminy Frysztak  informuje strony postepowania o wydaniu w dniu 26.08.2022 r. decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia p.n. „Budowa zakładu produkcyjnego kompozytowych materiałów budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą we...

 • OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.8.2022

  Wójt Gminy Frysztak zawiadamia Strony postępowania o  zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.8.2022 dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 13:32przez:
Opublikowano:2022-02-09 13:32przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:3071

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo