Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-07-12 ( Imieniny: Brunona, Jana)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

tel. +48 17 277 71 10 wew. 305

pokój 5

Do zadań należy:

 1. Wykonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego:
  • rejestracje urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny,
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
  • sporządzanie i wydawanie odpisów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
  • przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorczych,
  • prowadzenie innych spraw z ustawy o aktach stanu cywilnego.
 2. Zadania z zakresu spraw rodzinno-opiekuńczych:
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz niezbędnych do tego dokumentów,
  • sporządzanie aktów małżeństwa jeśli zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu,
  • wyjaśnianie osobom, które zamierzają zawrzeć małżeństwo doniosłość związku małżeńskiego oraz zapoznawanie z przepisami regulującymi prawa i obowiązki małżonków,
  • wydawanie pozwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem wymaganego okresu oczekiwania, jeśli przemawiają za tym ważne względy osoby,
  • wydawanie zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa i o złożonych w tym zakresie oświadczeniach, jeśli małżeństwo ma być zawarte w obecności osoby duchownego,
  • podejmowanie czynności związanych z odmową przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński lub wydanie zaświadczenia o którym mowa w pkt 5,
  • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński - w przypadkach zagrożenia życia jednej ze stron,
  • przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka oraz prowadzenie postępowania związanego z wyborem nazwiska dziecka w przypadkach określonych w kodeksie,
  • wskazywanie kandydata na opiekuna prawnego,
  • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy, dla których właściwym jest organ gminy lub USC,
 3. Z zakresu kodeksu postępowania cywilnego do USC w szczególności należy:
  • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne,
  • wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i rodzinnym w postępowaniu o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych,
  • przyjmowanie pism sądowych,
  • przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności doręczenia ich adresatowi w jego miejscu zamieszkania,
  • wywieszanie w lokalu urzędu ogłoszeń o ustanowieniu kuratora dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane,
  • powiadamianie sądu opiekuńczego o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu,
  • ustanawianie pełnomocnika w sprawach o przysposobienie,
  • udzielanie opinii o wystawieniu na licytację wydzielonej części nieruchomości,
  • przyjmowanie obwieszczeń.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 13:44przez:
Opublikowano:0000-00-00 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:2137

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo