RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2019

14.08.2019

 Frysztak, 14-08-2019 r.

Gpr.6733.2.2019


OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI
o lokalizacji inwestycji celu publicznego


Działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14-08-2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków produkcyjnych na działkach nr ew. 275/4, 282/2, 282/5, 282/6, 282/8, 282/9, 284, 286, 287, 288 i 289, obr. ew. Twierdza,

Postępowanie było prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie, działającej przez Pełnomocnika – Pana Marcina Rusinka

Równocześnie informuję o możliwości zapoznania się z niniejszą decyzją oraz dokumentacją zgromadzoną w prowadzonym postępowaniu w tut. urzędzie pok. nr 16 w godz. urzędowania w terminie 14 dni od daty podania do wiadomości.

Wójt Gminy Frysztak

mgr inż. Jan Ziarnik

Treść obwieszczenia.

Opublikował: Magda Stefanik
Publikacja dnia: 14.08.2019

Dokument oglądany razy: 76
« inne obwieszczenia i informacje