RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.7.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 1158/9, 1158/5, 1005, 539/4 i 539/7, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.6.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 93, 99/2, 17, 98/5 i 98/6, obr. ew. Kobyle.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.5.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 171/2, 182/2, 183/2, 187/10 i 187/12 obr. ew. Twierdza.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.4.2021

14.06.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV na potrzeby oświetlenia ul. Ks. Wojciecha Blajera na działkach nr ew. 81/2, 218, 221/9, 222 i 223/1, obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.4.2021

31.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa sieci elektroenergetycznej nN do 1 kV na potrzeby oświetlenia ul. Ks. Wojciecha Blajera na działkach nr ew. 81/2, 218, 221/9, 222 i 223/1, obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.5.2021

25.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 171/2, 182/2, 183/2, 187/10 i 187/12 obr. ew. Twierdza.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.7.2021

19.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku handlowo-usługowego, realizowana na działkach nr ew. 1158/9, 1158/5, 1005, 539/4 i 539/7, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.3.2021

13.05.2021

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.6.2021

12.05.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 93, 99/2, 17, 98/5 i 98/6, obr. ew. Kobyle

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

11.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Frysztak uchwały XXVI/237/2021 z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak, obejmującej teren położony w centralnej części gminy w miejscowości Twierdza, pomiędzy rzeką Wisłok a linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny - Jasło.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.3.2021

28.04.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2021

20.04.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.3.2021

13.04.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2021

08.04.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 395, 410, 425, 427, 430/9, 430/10, 434/1, 435, 1102, 1280/3 i 1331, obr. ew. Cieszyna.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.2.2021

07.04.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 60 368