RSS
szukaj
RSS
A A A K

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.4.2020

23.07.2020

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy Frysztak o garaż OSP Frysztak na działce nr ew. 221/1, obr. ew. Frysztak.

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17.07.2020

 Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację że w dniu 15.07.2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17.07.2020

Wójt Gminy Frysztak informuje strony postępowania o wydaniu w dniu 15.07.2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 25.06.2020 r. znak: WOOŚ.442.1.2020.AD.5

26.06.2020

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki do 2030 r.”

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24.06.2020

 Wójt Gminy Frysztak informuje strony postępowania o wydaniu w dniu 23.06.2020 r. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”.

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

24.06.2020

 Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 23.06.2020 r. została wydana decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji

10.06.2020

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa studni głębinowej na głębokości 43m w celu zaopatrzenia w wodę wodociąg gminny, realizowana na działce nr ew. 342/1, obr. ew. Frysztak.

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz złożenia uwag i wniosków

01.06.2020

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak

Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz złożenia uwag i wniosków

01.06.2020

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica - Warzyce polegająca na budowie chodnika od km 35+087 do km 36+308 w m. Lubla”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję zezwalającą na usunięcie drzew

27.05.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia na podstawie art. 84a § ust.7 ustawy z dnia 16 października 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz. U. z 2020 roku poz. 55) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późniejszymi zmianami), że w dniu 27-05-2020r. została wydana decyzja zmieniająca decyzję z dnia 23 marca 2020 roku numer Gpr.6131.5.2020 zezwalająca na usunięcie drzew.

Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło...

26.05.2020

 Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Frysztak na lata 2020-2023 z perspektywą do 2035".

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.2.2020

19.05.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa studni głębinowej na głębokości 43m w celu zaopatrzenia w wodę wodociąg gminny, realizowana na działce nr ew. 342/1, obr. ew. Frysztak

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na usnięcie drzew

12.05.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) że zostało wszczęte na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin Oddział Rzeszów ul. 8-go Marca 8 , 35-065 Rzeszów reprezentowanej przez Pana Daniela Sakowskiego , postępowanie administracyjne w sprawie zmiany zezwolenia na usunięcie drzew

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji

20.04.2020

 Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2020

02.04.2020

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 203/8, 203/9, 203/17 i 203/18, obr. ew. Glinik Dolny.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 52 415