RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości

16.09.2021

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska podaje do publicznej wiadomości informację odnośnie postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji Elektrowni Jądrowej Mochovce, Blok 3 i częściowo urządzeń wspólnych dla Bloku 3 i 4

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

13.09.2021

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 r. z późn. zm.) Gmina Frysztak informuje, że zamierza zawrzeć bezpośrednio umowę na wykonywanie usług w publicznym transporcie zbiorowym na trasie Frysztak – Huta Gogołowska – Stępina (Chytrówka) – Frysztak.

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

27.08.2021

 Wójt Gminy Frysztak informuje strony postepowania o wydaniu w dniu 27.08.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL-5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stępina, gm. Frysztak”.

Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzją

27.08.2021

 Wójt Gminy Frysztak podaje do publicznej wiadomości informację że w dniu 27.08.2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL-5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”.

obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16.08.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postępowania, że w dniu 30 lipiec 2021 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 250 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.11.2021

13.08.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 2188/1, 2186/2, 2245 i 2246/2, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.10.2021

13.08.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 1031, 1005, 1003/2, 1003/4, 1003/5, 1002/1, 891, 892 i 1001/2, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji

13.08.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 766/1 i 766/2, obr. ew. Cieszyna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.11.2021

30.07.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 2188/1, 2186/2, 2245 i 2246/2, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.10.2021

30.07.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 1031, 1005, 1003/2, 1003/4, 1003/5, 1002/1, 891, 892 i 1001/2, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.9.2021

30.07.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 766/1 i 766/2, obr. ew. Cieszyna.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.8.2021

29.07.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kanalizacji deszczowej i wylotu kanalizacji do cieku wodnego na działkach nr ewid. 44/1, 378, 379, 380/1 i 384 w ramach przebudowy drogi gminnej nr 112165R (ul. Nowa) i przyległych dróg wewnętrznych, obr. ew. Frysztak, jedn. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

20.07.2021

 Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamiam, że nie jest możliwe wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p. n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL-5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid.1217 i 1211/2 w miejscowości Stępina, gm. Frysztak”

obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

16.07.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia strony postepowania, że dniu 13 lipiec 2021 r. na wniosek PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53, 00113 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 1125 w obrębie Lubla, Gmina Frysztak”.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.7.2021

08.07.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku handlowo-usługowego, realizowana na działkach nr ew. 1158/9, 1158/5, 1005, 539/4 i 539/7, obr. ew. Lubla.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 62 524