RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Ogłoszenie Wójta Gminy Frysztak o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak

25.01.2022

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak, obejmującej teren położony w centralnej części gminy w miejscowości Twierdza, pomiędzy rzeką Wisłok a linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny - Jasło, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lutego do 22 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy we Frysztaku, ul. ks. Wojciecha Blajera 20, 38-130 Frysztak, w pokoju Nr 16, w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.19.2021

14.01.2022

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowa (modernizacja) odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr ew. 81/1, 82, 106/1, 106/3, 106/4, 107/1, 107/2, 108/5, 109/1, 156, 157, 247/14, 249/2 i 249/5, obr. ew. Glinik Dolny, jedn. ew. Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.18.2021

11.01.2022

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego, realizowana na działkach nr ew. 573/4, 573/2, 576/2 i 621/1, obr. ew. Glinik Dolny.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.17.2021

11.01.2022

Wójt Gminy Frysztak informuje o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych, realizowana na działkach nr ew. 362/7, 362/8, 362/9, 383/9, 383/4 i 383/10, obr. ew. Pułanki.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 65 580