RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2017

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2017

 1. Nr IV/193/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 2. Nr IV/194/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak.
 3. Nr IV/195/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2017.
 4. Nr IV/196/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 5. Nr IV/197/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2017 roku.
 6. Nr IV/198/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2017 r.
 7. Nr IV/199/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 8. Nr IV/200/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 9. Nr IV/201/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Frysztak.
 10. Nr IV/202/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 11. Nr IV/203/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 12. Nr IV/204/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2017 r.
 13. Nr IV/205/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Frysztak.
 14. Nr IV/206/2017 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 15. Nr IV/207/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 16. Nr IV/208/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie podziału środków z  budżetu gminy do dyspozacyji Rad Sołeckich w 2017 r.
 17. Nr IV/209/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Frysztak.
 18. Nr IV/210/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Lubli, Zespołu Szkół w Gogołowie, Zespołu Szkół w Stępinie, Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 19. Nr IV/211/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 20. Nr IV/212/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 21. Nr IV/213/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 22. Nr IV/214/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 23. Nr IV/215/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 24. Nr IV/216/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 25. Nr IV/217/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 26. Nr IV/218/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 27. Nr IV/219/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 28. Nr IV/221/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów: Zespołu Szkoł w Lubli, Zespołu Szkoł w Gogołowie, Zespołu Szkoł w Stępinie, Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 29. Nr IV/222/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 30. Nr IV/223/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2017 - 2019.
 31. Nr IV/224/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 32. Nr IV/225/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 33. Nr IV/226/2017 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 09.05.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 4 490