RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Oświadczenia majątkowe składane w 2016r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE w 2016 ROKU
Imię i Nazwisko
Funkcja
W związku z objęciem stanowiska p.o. Kierownika GOPS
Tomasz Cholewik p.o. Kierownika GOPS

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane za rok 2015

Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek - wyjaśnienie Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Armata Radny Gminy Frysztak
Władysław Binkowicz Radny Gminy Frysztak
Ryszard Chmura Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Drygaś - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Jerzy Gałuszka Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Janusz Kowalski Radny Gminy Frysztak
Jacek Król Radny Gminy Frysztak
Andrzej Machowski Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski Radny Gminy Frysztak
Daniel Wanat Radny Gminy Frysztak
Zdzisław Podliński - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Piotr Szopa - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Jan Śliwa - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników za rok 2015
Małgorzata Sokołowska Dyrektor P.P. Frysztak
Janusz Zarszyński Dyrektor Z.S. w Stępinie
Jolanta Dybaś - wyjaśnienie Dyrektor S.P. w Cieszynie
Marek Jedziniak Dyrektor S.P. we Frysztaku
Jan Skórski Dyrektor S.P. w Gliniku Górnym
Janusz Czekajowski - wyjaśnienie Dyrektor G.P. we Frysztaku
Anna Szteliga - wyjaśnienie Dyrektor Z.S. w Lubli
Krzysztof Niekowal Dyrektor Z.S. w Gogołowie
Janina Wiśniowska Kierownik GOPS Frysztak
Halina Kolanko Dyrektor ZOEAS Frysztak
Jolanta Zarszyńska Dyrektor GPB Frysztak
Joanna Czekajowska - wyjaśnienie Dyrektor GOK Frysztak
Marek Armata Dyrektor GOSiR Frysztak
Robert Mikuszewski p.o. kierownika GZK
Tomasz Garncarski Sekretarz Gminy
Grzegorz Banaś Skarbnik Gminy
Bożena Feliks Kierownika USC
Łukasz Fąfara z-ca Kierownika USC
Monika Kukla Referent GOPSOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 21.12.2016
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 22.07.2016
Dokument oglądany razy: 6 305