RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP epuap.gov.pl - konto jest bezpłatne

Metody dostarczania dokumentów do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie bądz dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Katalog usług świadczonych przez Urząd Gminy Frysztak w formie elektronicznej

Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:30 - 15:30) do Kancelarii mieszczącej się w pokoju nr 8 przy ulicy Ks. W. Blajera 20 we Frysztaku na następujących nośnikach danych:

 • Dyskietka 1,44MB
 • Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
 • Płyta CD-RW lub CD z niezamkniętą sesją

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucone i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 29.08.2016
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 7 502