RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 19.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych.

Zarządzenia 2016

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2016

 1. Nr IV/93/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 2. Nr IV/94/2016 z dnia 13.01.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
 3. Nr IV/95/2016 z dnia 14.01.2016 r. w sprawie nabycia gruntu.
 4. Nr IV/96/2016 z dnia 15.01.2016 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 5. Nr IV/97/2016 z dnia 20.01.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 6. Nr IV/98/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 7. Nr IV/99/2016 z dnia 29.01.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 8. Nr IV/100/2016 z dnia 01.02.2016 r. w sprawie organizacji  przeprowadzenia szkoleń obronnych w 2016 r.
 9. Nr IV/101/2016 z dnia 09.02.2016 r. w sprawie zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak i współwłaścicieli Państwa Frend Adam i Łopuszyńska-Frend Barbara w miejscowości Kobyle.
 10. Nr IV/102/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego marki Tarpan Honker.
 11. Nr IV/103/2016 z dnia 16.02.2016 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2016 r.
 12. Nr IV/105/2016 z dnia 26.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny.
 13. Nr IV/106/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Górny przeznaczonych do sprzedaży.
 14. Nr IV/107/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 15. Nr IV/108/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2016 r.
 16. Nr IV/109/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
 17. Nr IV/110/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna przeznaczonych do sprzedaży.
 18. Nr IV/111/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak.
 19. Nr IV/112/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak przeznaczonych do sprzedaży.
 20. Nr IV/113/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni.
 21. Nr IV/114/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
 22. Nr IV/115/2016 z dnia 29.02.2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2016.
 23. Nr IV/116/2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie powołania komisji w celu uporządkowania dokumentacji z przeprowadzonego referendum ogólnokrajowego.
 24. Nr IV/117/2016 z dnia 08.03.2016 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2016 roku.
 25. Nr IV/118/2016 z dnia 18.03.2016 r. zmieniające zarządzenie Nr III/183/2013 Wójta Gminy Frysztak z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 26. Nr IV/119/2016 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie "Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych".
 27. Nr IV/120/2016 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie przeklasyfikowania sprzętu obrony cywilnej.
 28. Nr IV/121/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej gminy do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus".
 29. Nr IV/122/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego - Programu "Rodzina 500 plus".
 30. Nr IV/123/2016 z dnia 21.03.2016 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2016 r.
 31. Nr IV/124/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
 32. Nr IV/125/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 33. Nr IV/126/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 34. Nr IV/127/2016 z dnia 31.03.2016 r. w sprawie ustalenia zasad rozliczania wydatków związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych na terenie gminy Frysztak.
 35. Nr IV/128/2016 z dnia 07.04.2016 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego.
 36. Nr IV/129/2016 z dnia 14.04.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.
 37. Nr IV/130/2016 z dnia 29.04.2016 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2016 r.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 19.05.2016
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 213