RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Oświadczenia majątkowe składane w 2015r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE w 2015 ROKU
Imię i Nazwisko
Funkcja

Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem funkcji zastępcy kierownika USC

Łukasz Fąfara z-ca Kierownika USC

Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy składane za rok 2014

Jan Ziarnik - wyjaśnienie Wójt Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek - wyjaśnienie1, wyjaśnienie2 Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Armata Radny Gminy Frysztak
Władysław Binkowicz - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Ryszard Chmura - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Drygaś - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Jerzy Gałuszka Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Janusz Kowalski Radny Gminy Frysztak
Jacek Król Radny Gminy Frysztak
Andrzej Machowski Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski Radny Gminy Frysztak
Daniel Wanat Radny Gminy Frysztak
Zdzisław Podliński - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Piotr Szopa - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Jan Śliwa - wyjaśnienie Radny Gminy Frysztak
Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników za rok 2014
Małgorzata Sokołowska - wyjaśnienie Dyrektor P.P. Frysztak
Janusz Zarszyński - wyjaśnienie Dyrektor Z.S. w Stępinie
Jolanta Dybaś Dyrektor S.P. w Cieszynie
Marek Jedziniak Dyrektor S.P. we Frysztaku
Jan Skórski - wyjaśnienie Dyrektor S.P. w Gliniku Górnym
Janusz Czekajowski - wyjaśnienie Dyrektor G.P. we Frysztaku
Anna Szteliga - wyjaśnienie Dyrektor Z.S. w Lubli
Krzysztof Niekowal - wyjaśnienie Dyrektor Z.S. w Gogołowie
Janina Wiśniowska Kierownik GOPS Frysztak
Halina Kolanko Dyrektor ZOEAS Frysztak
Jolanta Zarszyńska - wyjaśnienie Dyrektor GPB Frysztak
Joanna Czekajowska - wyjaśnienie Dyrektor GOK Frysztak
Marek Armata Dyrektor GOSiR Frysztak
Robert Mikuszewski - wyjaśnienie p.o. kierownika GZK
Adam Filip z-ca Wójta Gminy
Tomasz Garncarski Sekretarz Gminy
Grzegorz Banaś - wyjaśnienie Skarbnik Gminy
Genowefa Tęcza Kierownik Referatu
Jan Ozga Inspektor Urzędu Gminy
Bożena Feliks z-ca Kierownika USC
Monika Kukla - wyjaśnienie Referent GOPSOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 05.11.2015
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 02.07.2015
Dokument oglądany razy: 7 091