RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 26.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Zarządzenia 2012

Zarządzenia Wójta Gminy - 2012

 1. Nr III/103/2012 z dnia 31.01.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 2. Nr III/104/2012 z dnia 06.02.2012 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2012r.
 3. Nr III/105/2012 z dnia 07.02.2012 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2012 r.
 4. Nr III/106/2012 z dnia 20.02.2012 w sprawie przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak położonej w miejscowości Huta Gogołowska.
 5. Nr III/107/2012 z dnia 29.02.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 6. Nr III/108/2012 z dnia 29.02.2012 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Staży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 7. Nr III/109/2012 z dnia 01.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 8. Nr III/110/2012 z dnia 06.03.2012 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2012r.
 9. Nr III/111/2012 z dnia 06.03.2012 w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
 10. Nr III/112/2012 z dnia 07.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 11. Nr III/113/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 12. Nr III/114/2012 z dnia 20.03.2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011r.
 13. Nr III/115/2012 z dnia 22.03.2012 w sprawie nabycia gruntu w Cieszynie.
 14. Nr III/116/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 15. Nr III/118/2012 z dnia 03.04.2012 w sprawie nabycia gruntu.
 16. Nr III/119/2012 z dnia 03.04.2012 w sprawie nabycia gruntu.
 17. Nr III/124/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 18. Nr III/125/2012 z dnia 30.04.2012 w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2012 roku.
 19. Nr III/126/2012 z dnia 15.05.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 20. Nr III/127/2012 z dnia 15.05.2012 w sprawie powołania komisji do oszacowania i przeznaczenia do kasacji sprzętu i urządzeń pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Frysztak.
 21. Nr III/128/2012 z dnia 25.05.2012 w sprawie nabycia gruntu w Cieszynie.
 22. Nr III/129/2012 z dnia 31.05.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 23. Nr III/131/2012 z dnia 29.06.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 24. Nr III/133/2012 z dnia 02.07.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży.
 25. Nr III/134/2012 z dnia 02.07.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny i Cieszyna przeznaczonych do sprzedaży.
 26. Nr III/135/2012 z dnia 04.07.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 27. Nr III/136/2012 z dnia 06.07.2012 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2012/2013.
 28. Nr III/137/2012 z dnia 06.07.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2012r.
 29. Nr III/138/2012 z dnia 09.07.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 30. Nr III/139/2012 z dnia 11.07.2012 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 31. Nr III/151/2012 z dnia 27.08.2012 w sprawie powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 32. Nr III/158/2012 z dnia 30.08.2012 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.


Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 26.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 372