RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 11.09.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja danych

Oświadczenia majątkowe składane w 2012r.

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE SKŁADANE w 2012 ROKU
Imię i Nazwisko
Funkcja
Oświadczenia majątkowe Wójta i Rady Gminy za rok 2011
Jan Ziarnik Wójt Gminy Frysztak
Stanisław Armata Przewodniczący Rady Gminy
Eugeniusz Błoniarz Radny Gminy Frysztak
Mirosław Budnik Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Drygaś Radny Gminy Frysztak
Zbigniew Dykas Radny Gminy Frysztak
Edward Giera Radny Gminy Frysztak
Marcin Jakubowicz Radny Gminy Frysztak
Kazimierz Jędrusik Radny Gminy Frysztak
Janusz Kowalski Radny Gminy Frysztak
Zbigniew Kurek Radny Gminy Frysztak
Stanisław Kwiatek Radny Gminy Frysztak
Janusz Machowski Radny Gminy Frysztak
Regina Matyka Radny Gminy Frysztak
Lesław Mocek Radny Gminy Frysztak
Zdzisław Podliński Radny Gminy Frysztak
Oświadczenia majątkowe pracowników, kierowników za rok 2011
Małgorzata Sokołowska Dyrektor P.P. Frysztak
Janusz Zarszyński Dyrektor Z.S. w Stępinie
Jolanta Dybaś Dyrektor S.P. w Cieszynie
Marek Jedziniak Dyrektor S.P. we Frysztaku
Jan Skórski Dyrektor S.P. w Gliniku Górnym
Janusz Czekajowski Dyrektor G.P. we Frysztaku
Anna Szteliga Dyrektor Z.S. w Lubli
Krzysztof Niekowal Dyrektor Z.S. w Gogołowie
Janina Wiśniowska Kierownik GOPS Frysztak
Halina Kolanko Dyrektor ZOEAS Frysztak
Jolanta Zarszyńska Dyrektor GPB Frysztak
Joanna Czekajowska Dyrektor GOK Frysztak
Marek Armata Dyrektor GOSiR Frysztak
Robert Mikuszewski p.o. kierownika GZK
Adam Filip z-ca Wójta Gminy
Tomasz Garncarski Sekretarz Gminy
Grzegorz Banaś Skarbnik Gminy
Genowefa Tęcza Kierownik Referatu
Jan Ozga Inspektor Urzędu Gminy
Bożena Feliks z-ca Kierownika USC
Monika Kukla Referent GOPS
Oświadczenia majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska Dyrektora GOSiR
Marek Armata
Dyrektor Gosir Frysztak
Oświadczenie majątkowe w zawiązku z zakończeniem pracy na stanowisku Dyrektora GOSiR
Wojciech Arciszewski
Dyrektor GOSiR FrysztakOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 11.09.2012
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 3 438