RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Oświetlenie drogi powiatowej nr 1923R Frysztak - Kobyle - Jazowa /fragment/ w Kobylu, gmina Frysztak - Etap III

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg pn."Oświetlenie drogi powiatowej nr 1923R Frysztak - Kobyle - Jazowa /fragment/ w Kobylu, gmina Frysztak - Etap III"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Zmiana treści SIWZ
  5. Odpowiedź na pytanie
  6. Treść ogłoszenia
  7. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  8. Projekt budowlany
  9. Przedmiar robót
  10. Specyfikacja Techniczna Wkonania i Odbioru Robót

Osoba odpowiedzialan: Andrzej Mocek

Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 24.02.2020 15:57
Dokument oglądany razy: 400