RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+242 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych.

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112156 R Gliniczek – SKR – Frysztak (ul. Sportowa) w km 0+242 – 0+759 wraz z poprawą warunków bezpieczeństwa pieszych".

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Informacja o treści złożonych ofert
 4. Treść ogłoszenia
 5. SIWZ - Spis treści
 6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
 7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
 8. Rozdział III SIWZ - STWiORB
 9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
 10. Rozdział V SIWZ - Dokumentacja projektowa
 11. Rozdział VI SIWZ - Projekt umowy


Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 17.09.2019 12:53
Dokument oglądany razy: 977