RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE na Wykonanie oświetlenia fragmentu drogi powiatowej w Cieszynie, gm Frysztak - Etap I

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg na wykonanie oświetlenia fragmentu drogi powiatowej w Cieszynie, gm Frysztak - Etap I

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Odpowiedzi na pytania
  5. Treść ogłoszenia
  6. SIWZ
  7. Przedmiar robót
  8. STWiORB
  9. Wyciąg z części opisowej projektu budowlanego wykonawczego
  10. Wyciąg z części graficznej projektu budowlanego wykonawczego

Osoba ospowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 28.11.2018 15:40
Dokument oglądany razy: 468