RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Remont drogi gminnej nr 112159R na odcinku od km 0+700 - 1+550 w miejscowości Glinik Dolny

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg pn. "Remont drogi gminnej nr 112159R na odcinku od km 0+700 - 1+550 w miejscowości Glinik Dolny"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. SIWZ - Spis treści
  6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla wykonawców
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami
  8. Rozdział III SIWZ - STWiORB
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar robót
  10. Rozdział V SIWZ - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 25.05.2018 16:07
Dokument oglądany razy: 509