RSS
szukaj
RSS
A A A K

KONKURS OFERT Na wybór Agenta Emisji Obligacji Komunalnych

Zamówienie Publiczne , zakończony, nierozstrzygnięty

Wót Gminy Frysztak zaprasza do udziału w konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunalnych dla Gminy Frysztak na kwotę 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Frysztak na 2018 rok, w tym na pokrycie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

 1. Informacja o wyniku konkursu
 2. Protokół z otwarcia ofert
 3. Uchwała Nr XXXVIII/315/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2017 Gminy Frysztak Nr XXV/191/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
 4. Odpowiedzi na pytania
 5. Uchwała Rady Gminy w Sprawie powołania Skarbnika Gminy
 6. Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy
 7. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu przez gmine Frysztak obligacji komunalnych w kwocie 5 100 000,00 zł
 8. Informacja o wydłużeniu terminu składani ofert
 9. Odpwiedzi na pytania
 10. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Frysztak spawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok.
 11. Sprawozdania RB
 12. Uchwała RIO w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Frysztak sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.
 13. Treść ogłoszenia
 14. Pakiet informacyjny
 15. Informacja dotycząca akcji i poręczeń
 16. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
 17. Sprawozdania 2015
 18. Sprawozdania 2016
 19. Sprawozdania 2017
 20. Informacje o kredytach
 21. Uchwała Nr XXXIX/316/2017 z dnia 29.01.2018 r. uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Frysztak.
 22. Uchwała Nr XXXIX/317/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 23. Uchwała Nr XLII/347/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 24. Uchwała Nr XLII/349/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 25. Zarządzenie Nr IV/211/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 26. Zarządzenie Nr IV/325/2018 z dnia 30.03.2018 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2017 r.

Osoba odpowiedzialna: Grzegorz Banaś

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 10.05.2018 14:30
Dokument oglądany razy: 560