RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków - dostawy II

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków - dostawy II"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 27.07.2017 15:40
Dokument oglądany razy: 768