RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn. Oświetlenie fragmentu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica w Cieszynie i Stępinie, gm Frysztak - Etap II

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Oświetlenie fragmentu drogi powiatowej nr 1320R Cieszyna - Huta Gogołowska - Kamienica w Cieszynie i Stępinie, gm Frysztak - Etap II"

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Odpowiedzi na pytania do SIWZ
  5. Treść ogłoszenia
  6. Specyfikacja Istotonych warunków zamówienia
  7. Załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót
  8. Załącznik nr 8 do SIWZ - Cieszyna
  9. Załącznik nr 9 do SIWZ - STWiORB

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Mocek

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 24.07.2017 15:24
Dokument oglądany razy: 623