RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Przebudowa drogi Gogołów - Salamon - Młyniec - Czaja dz. nr ewid. 1165/1 w miejscoowści Gogołów w km 0+041 - 0+288, 0+508 - 0+518, 0+607 - 0+918.

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

 Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn. "Przebudowa drogi Gogołów - Salamon - Młyniec - Czaja dz. nr ewid. 1165/1 w miejscoowści Gogołów w km 0+041 - 0+288, 0+508 - 0+518, 0+607 - 0+918".

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Informacja o treści złożonych ofert
  4. Treść ogłoszenia.
  5. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
  6. Rozdział I SIWZ - Instrukcja Dla Wykonawców.
  7. Rozdział II SIWZ - Formularz oferty z załącznikami.
  8. Rozdział III SIWZ - STWiORB.
  9. Rozdział IV SIWZ - Przedmiar Robót.
  10. Rozdział V - Projekt umowy.

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik.

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 16.09.2016 11:51
Dokument oglądany razy: 913