RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE: Przebudowa drogi gminnej Nr 112158R Kobyle - Pietrusza Wola w km 0+000 - 0+075, 0+236 - 0+263, 0+290 - 0+435, 0+469 - 0+539, 0+565 - 1+705 w miejscowości Kobyle

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieogrniczony na pn. "Przebudowa drogi gminnej Nr 112158R Kobyle - Pietrusza Wola w km 0+000 - 0+075, 0+236 - 0+263, 0+290 - 0+435, 0+469 - 0+539, 0+565 - 1+705 w miejscowości Kobyle".

  1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  3. Treść ogłoszenia
  4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  5. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
  6. Rozdział II - Formularz oferty z załącznikami
  7. Rozdział III - STWiORB
  8. Rozdział IV - Przedmiar Robót
  9. Rozdział V - Projekt umowy

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 06.05.2016 13:25
Dokument oglądany razy: 1028