RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Dostawa kruszyw kamiennych - wraz z rozplantowaniem na koronie drogi - na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2015r.

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg na dostawę kruszyw kamiennych wraz z rozplantowaniem na koronie dróg na potrzeby bieżących remontów dróg gminnych na terenie Gminy Frysztak w 2015r.

 1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
 2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 3. Treść ogłoszenia
 4. SIWZ
 5. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 6. Załącznik nr 2 - Wycena ofertowa
 7. Załącznik nr 3 - Oświadczenia z art. 22
 8. Załącznik nr 4 - Oświadczenie z art. 24
 9. Załącznik nr 5 - Wykaz sprzętu i osób
 10. Załącznik nr 6 - Wzór umowy
 11. Załącznik nr 7 - Zobowiązanie innego podmiotu

Osoba odpowiedzialna: Piotr Stefanik

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 24.03.2015 16:05
Dokument oglądany razy: 1375