RSS
szukaj
RSS
A A A K

Dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu partnerskiego E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

W związku z realizacją projektu "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich" dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Gmina Frysztak informuje o ogłoszeniu zamówienia publicznego na dostawę materiałów promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu partnerskiego "E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich"

Szczegóły

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 18.09.2014 08:21
Dokument oglądany razy: 876