RSS
szukaj
RSS
A A A K

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE pn.: Przebudowa drogi gminnej Cieszyna-Gorzelnia-Jonków w miejscowości Cieszyna w km 0+000 - 1+350

Zamówienie Publiczne , zakończony, rozstrzygnięty

Wójt Gminy Frysztak ogłasza przetarg nieograniczony pn.: Przebudowa drogi gminnej Cieszyna-Gorzelnia-Jonków w miejscowości Cieszyna w km 0+000 - 1+350.

 1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 2. Treść ogłoszenia
 3. SIWZ
 4. Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców
 5. Rozdział II - Formularz oferty
 6. Rozdział III - Kosztorys ofertowy
 7. Rozdział IV - Szczegółowe specyfikacje techniczne - STWiOR
 8. Rozdział V - Przedmiar robót
 9. Rozdział VI - Projekt umowy
 10. Rozdział VII - Wzór oświadczeń dot. rozliczenia się z podywkonawcami
 11. Rozdział VIII - Orientacja
 12. Załączniki

Osoba odpowiedzialna: Mieczysław Wawrzkiewicz

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 30.04.2013 15:10
Dokument oglądany razy: 1619