RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Wzory dokumentów i formularzy ZOEAS

Wzory dokumentów, wykorzystywanych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół we Frysztaku

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
Informacje dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Oświadczenie dotyczące naruszenia nakazów i zakazów w związku z wprowadzeniem stanu epidemii

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Oświadczenie, czy pracodawca jest rzemieślnikiem zgodnie z ustawą o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz 1267 ze zm.)

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

8. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium
Informacje do wniosku

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej


Wniosek o stypenium

Formularz PDF do złożenia w formie papierowej

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego

Formularz PDF do złożenia w formie papierowejOpublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 16.08.2021
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 16.08.2021
Dokument oglądany razy: 163