RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 02.03.2021, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2021

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2021

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2021 Gminy Frysztak Nr XXV/223/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
 2. Nr XXV/224/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 3. Nr XXV/225/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/137/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 4. Nr XXV/226/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/168/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.
 5. Nr XXV/227/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/172/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Nr XXV/228/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym 22 słupów energetycznych niskiego napięcia we Frysztaku w celu podwieszenia kabla światłowodowego do przesyłu internetu szerokopasmowego.
 7. Nr XXV/229/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach „Domu wiejskiego” i „Zespołu Szkół” w Stępinie pod maszty z antenami do przesyłu internetu drogą radiową w technologii szerokopasmowej.
 8. Nr XXV/230/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym kanalizacji teletechnicznej we Frysztaku.
 9. Nr XXV/231/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym pomieszczenia na strychu budynku wiejskiego w Lubli na umieszczenie serwera do przesyłu internetu światłowodowego.
 10. Nr XXVI/232/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
 11. Nr XXVI/233/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2021 – 2036.
 12. Nr XXVI/234/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania leasingowego na jeden ciągnik rolniczy, jedną kosiarkę z wysięgnikiem, jedną kosiarką boczną oraz jeden pług przedni hydrauliczny do odśnieżania dla Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 13. Nr XXVI/235/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026.
 14. Nr XXVI/236/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie przyjęcia ,,Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak”.
 15. Nr XXVI/237/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak.
 16. Nr XXVI/238/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.
 17. Nr XXVI/239/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 18. Nr XXVI/240/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 19. Nr XXVI/241/2021 z dnia 26 lutego 2021 r.w sprawie uznania petycji wielokrotnej za zasługującą na uwzględnienie.Opublikował: Ewelina Baje
Publikacja dnia: 02.03.2021
Podpisał: Ewelina Baje
Dokument z dnia: 26.02.2021
Dokument oglądany razy: 2 643