RSS
szukaj
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 25.02.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Zarządzenia 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Frysztak - 2020

  1.  Nr V/119/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia gruntu.
  2. Nr V/120/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2029.
  3. Nr V/121/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
  4. Nr V/122/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia planu oraz zasad na rok 2020 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
  5. Nr V/123/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
  6. Nr V/124/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kul;tury we Frysztaku. 
  7. Nr V/125/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2020 r.
  8. Nr V/126/2020  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2020r.Opublikował: Ewelina Zajchowska
Publikacja dnia: 25.02.2020
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 2 134