RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Sprawozdania finansowe

Sprawozdania finansowe jednostek Gminy Frysztak

Zgodnie z § 34 ust. 9 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017, poz. 1911), wymienione w rozporządzeniu jednostki zobowiązane są do publikacji sprawozdań finansowych do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej.Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 08.05.2019
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 08.05.2019
Dokument oglądany razy: 3 295