RSS
szukaj
RSS
A A A K

KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym opmocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób w 2015 roku

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Gmina Frysztak

Wójt Gminy Frysztak ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w okresie od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 zadań z zakresu pomocy społecznej dla organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1118 z późn. zm.), prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej.Zadanie jest realizowane w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.

  1. Wyniki konkursu
  2. Treść ogłoszenia
  3. Wzór oferty
  4. Wzór sprawozdania

Osoba odpowiedzilna: Edyta Reguła

Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 14.11.2014
Dokument oglądany razy: 877