RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Sekretarz Gminy

mgr inż. Halina Kolanko

Dane kontaktowe:
Tel.: 17 2777 110, wew. 310
E-mail:sekretarzsymbol małpki (at)frysztak.pl

1. Sekretarz zapewnienia sprawne funkcjonowanie Urzędu i w tym zakresie nadzoruje pracę pracowników Urzędu.

2. Do zadań Sekretarza należy :

 • nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
 • kontrola wewnętrzna Urzędu( za wyjątkiem kontroli finansowej ),
 • kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie,
 • nadzór nad poprawnością formalno – prawną przygotowywanych w Urzędzie pism, decyzji, umów oraz projektów aktów prawnych Wójta i Rady,
 • współdziałanie z Radą i komisjami Rady, a w tym zakresie nadzorowanie właściwego przygotowania materiałów pod obrady Rady oraz nadzorowanie prawidłowości kompletowania dokumentacji z prac Rady,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,
 • opracowywanie projektów regulaminów i zmian do regulaminów,
 • opracowywanie zakresów czynności pracowników.
 • pełnienie funkcji administratora ochrony danych osobowych,
 • nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem wyborów w Gminie oraz pełnienie funkcji Pełnomocnika d.s wyborów - urzędnika wyborczego,
 • Wykonuje inne zadania na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

 

 Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 21.12.2018
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 13 166