RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 04.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści dodano harmonogram dyżurów

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

 1. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 
 2. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21 paździenika 2018 r.
 3. Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do głosowana w wyborach do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wójta Gminy Frysztak zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
 4. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Frysztak.
 5. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie powołania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Informacja dotycząca udzielania pełnomocnictw do głosowania
 7. Informacja Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o teminie losowania numerów list komitetów wyborczych.
 8. Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 24 września 2018r. o losowaniu członków Komisji Wyborczych
 9. Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku o terminach zgłaszania kandyatów na Wójta Gminy Frysztak
 10. Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak o numerach i granicach obwodów głosowania
 11. Komunikat o składzie i dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie
 12. Komunikat o składzie i dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej we Frysztaku
 13. Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze
 14. Obwieszczenie Starosty Powiatu Strzyżowskiego w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze
 15. Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego w sprawie podziału województwa na okręgi wyborcze
 16. Kalendarz wyborczy
 17. Komunikat Komisarza Wyborczego w Rzeszowie
 18. Oświadczenie o przyjęciu obowiązków pełnomocnika
 19. Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
 20. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzącego zgłaszać kandydatów tylko w jedenj gmienie liczącej do 20 000 mieszkańców
 21. Obwieszenie Wojewody Podkarpackiego w sprawie sprosotwania błędów
 22. Uchwała Rady Gminy w sprawie podziały gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i grac oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 23. Uchwała Rady Gminy Frysztak w sprawie podziału gminy Frysztak na okręgi wyborcze, ustaleniu ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 24. Obwieszczenie komisarza wyborczego w sprawie nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Frysztak w związku z wygaśnięciem mandatu Radnego
 25. Postanowienie Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Frysztak w okręgu wyborczym nr 8.
 26. Informacja o naborze urzędników wyborczych
 27. Zarządzenie Wojewody nr 18 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego
 28. Zarządzenie Wojewody nr 19 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów na terenie województwa podkarpackiego
 29. Zarządzenie Wojewody nr 20 w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego



Opublikował: Tomasz PATLA
Publikacja dnia: 04.10.2018
Podpisał: Tomasz Patla
Dokument z dnia: 07.03.2018
Dokument oglądany razy: 4 129