RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO
To jest wersja archiwalna z dnia 09.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja treści

Uchwały 2018

Uchwały Rady Gminy Frysztak - 2018

 1. Nr XXXIX/316/2017 z dnia 29.01.2018 r. uchwała budżetowa na rok 2018 Gminy Frysztak.
 2. Nr XXXIX/317/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 3. Nr XXXIX/318/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 4. Nr XXXIX/319/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 5. Nr XXXIX/320/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Rzeszowie.
 6. Nr XXXIX/321/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, powierzchni dachowej na budynku Urzędu Gminy Frysztak.
 7. Nr XXXIX/322/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie określenia wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez gminę Frysztak przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.
 8. Nr XXXIX/323/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 9. Nr XXXIX/324/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 10. Nr XXXIX/325/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 – 2022.
 11. Nr XXXIX/326/2017 z dnia 29.01.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/305/2017 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
 12. Nr XXXIX/327/2017 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie obowiązkowego dowozu dzieci do szkoły.
 13. Nr XL/328/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 14. Nr XL/329/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę XXXIX/317/2018 z dnia 29.01.2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 15. Nr XL/330/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchwała zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/324//2018 z 29.01.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 16. Nr XL/331/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę własną Nr II/12/2014 z dnia 08 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Frysztak.
 17. Nr XL/332/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2018 roku”.
 18. Nr XLI/333/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
 19. Nr XLI/334/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
 20. Nr XLI/335/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok
 21. Nr XLI/336/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 22. Nr XLI/337/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Frysztak realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, ze środków budżetu Gminy Frysztak.
 23. Nr XLI/338/2018 z dnia 27.03.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 24. Nr XLI/339/2018 z dnia 27.03.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/318/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 25. Nr XLI/340/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Frysztak na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 26. Nr XLI/341/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie podziału gminy Frysztak na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 27. Nr XLI/342/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w publicznych przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 28. Nr XLI/343/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku socjalnym w Kobylu.
 29. Nr XLI/344/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Frysztak.
 30. Nr XLI/345/2018 z dnia 27.03.2018 r. zmieniająca uchwałę XL/332/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2018 roku”.
 31. Nr XLII/346/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
 32. Nr XLII/347/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 – 2033.
 33. Nr XLII/348/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniające uchwałę budżetową na rok 2018 Gminy Frysztak Nr XXXIX/316/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.
 34. Nr XLII/349/2018 z dnia 30.04.2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 35. Nr XLII/350/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/339/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/318/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 36. Nr XLII/351/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLI/338/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 marca 2018 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXIX/323/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2018 r.
 37. Nr XLII/352/2018 z dnia 30.04.2018 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIX /325/2018 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022” (ze względu na duży format załączniki dostępne w urzedzie gminy).Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 09.05.2018
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 11.09.2012
Dokument oglądany razy: 10 257