RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.5.2021

25.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 171/2, 182/2, 183/2, 187/10 i 187/12 obr. ew. Twierdza.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.7.2021

19.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku handlowo-usługowego, realizowana na działkach nr ew. 1158/9, 1158/5, 1005, 539/4 i 539/7, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.3.2021

13.05.2021

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.6.2021

12.05.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego, realizowana na działkach nr ew. 93, 99/2, 17, 98/5 i 98/6, obr. ew. Kobyle

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

11.05.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Frysztak uchwały XXVI/237/2021 z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak, obejmującej teren położony w centralnej części gminy w miejscowości Twierdza, pomiędzy rzeką Wisłok a linią kolejową nr 106 Rzeszów Główny - Jasło.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.3.2021

28.04.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2021

20.04.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.3.2021

13.04.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączeniem do wodociągu komunalnego na działkach nr ew. 164/8, 164/7, 165/2, 166 i 167, obręb ew. Pułanki.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.1.2021

08.04.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 395, 410, 425, 427, 430/9, 430/10, 434/1, 435, 1102, 1280/3 i 1331, obr. ew. Cieszyna.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.2.2021

07.04.2021

Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji Gpr.6733.1.2021

31.03.2021

 Wójt Gminy Frysztak informuje o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 395, 410, 425, 427, 430/9, 430/10, 434/1, 435, 1102, 1280/3 i 1331, obr. ew. Cieszyna.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.2.2021

23.03.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.

obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

17.03.2021

 Wójt Gminy Frysztak zawiadamia ,że w dniu 12 marzec 2021 r. na wniosek pana Zbigniewa Furtek Pełnomocnika Polonea Zdrój Sp. z o. o. 38-125 Stępina 44 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa ujęcia i pobór wód podziemnych dla potrzeb Polonea Zdrój Sp. z o. o. za pomocą nowo odwierconych studni POL-3, POL-4 i POL5, ujmujących paleogeński poziom wodonośny i zlokalizowanych na działkach nr ewid. 1217 i 1211/2 w miejscowości Stepina, gm. Frysztak”.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.1.2021

15.03.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody wraz z odcinkiem sieci wodociągowej i odcinkiem sieci kanalizacyjnej na działkach nr ew. 395, 410, 425, 427, 430/9, 430/10, 434/1, 435, 1102, 1280/3 i 1331, obr. ew. Cieszyna.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.23.2020

03.03.2021

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku handlowo-usługowego, realizowana na działkach nr ew. 252/2 i 272/1, obr. ew. Frysztak.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 63 410