RSS
szukaj
RSS
A A A K
LOGO

Obwieszczenia i Informacje

Pokaż obwieszczenia i informacje z roku:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.18.2019

30.12.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lubli oraz budowa przewiązki łączącej halę z budynkiem Zespołu Szkół w Lubli na działce nr ew. 1173, obr. ew. Lubla.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.17.2019

17.12.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 434/1, 436/2 i 437, obr. ew. Cieszyna.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.17.2019

10.12.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 434/1, 436/2 i 437, obr. ew. Cieszyna.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.15.2019

28.11.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487, obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

26.11.2019

 Obwieszczenie Wójta Gminy Frysztak zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa ujęcia wody z siecią wodociągową i infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowościach: Pstrągówka gm. Wiśniowa i Stępina, Cieszyna, Pułanki gm. Frysztak  

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.15.2019

20.11.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487 obr. ew. Frysztak.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.17.2019

15.11.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 434/1, 436/2 i 437, obr. ew. Cieszyna.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 05.11.2019 r. znak: WPN.6320.1.27.2019.KCh.1442.1

14.11.2019

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia o zamiarze przystąpienia do sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wisłok Środkowy z Dopływami PLH180030.

OBWIESZCZENIE o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji Gpr.6733.14.2019

13.11.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydanych postanowieniach oraz zebraniu dowodów i materiałów do wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 168, 441 i 318/1 obr. ew. Glinik Średni

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.12.2019

12.11.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 255/1, 255/2, 257, 258, 263, 264/1, 264/2, 268/4, obr. ew. Pułanki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.15.2019

07.11.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku na działkach nr ew. 483, 486 i 487 obr. ew. Frysztak.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.6.2019

31.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej na działkach nr ew. 157, 203/6, 203/8, 203/9, 203/17, 203/18, 203/33, 203/34, 203/47, 204/7 i 204/11, obr. ew. Glinik Dolny.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.8.2019

28.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach nr ew. 2002/1, 2002/4, 2003/1, 2082, 2092, 2093, 2094 i 2095/5, obr. ew. Lubla.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania Gpr.6733.14.2019

24.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach nr ew. 166/1, 166/2, 166/3, 167/1, 167/2, 168, 441 i 318/1 obr. ew. Glinik Średni.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego Gpr.6733.13.2019

24.10.2019

Wójt Gminy Frysztak zawiadamia o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr ew. 72/9, obr. ew. Twierdza.Opublikował: Łukasz Fąfara
Publikacja dnia: 23.11.2017
Podpisał: Tomasz PATLA
Dokument z dnia: 04.01.2012
Dokument oglądany razy: 56 603