Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2022

Uchwały Rady Gminy 2022

 1. Uchwała Budżetowa na rok 2022 Gminy Frysztak Nr XXXV/303/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
 2. Nr XXXV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 3. Nr XXXV/305/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Stępinie.
 4. Nr XXXV/306/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego handlu.
 5. Nr XXXVI/307/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 6. Nr XXXVI/308/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 7. Nr XXXVI/309/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022 Gminy Frysztak Nr XXXV/303/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
 8. Nr XXXVI/310/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2022 r. w miejscowościach Frysztak i Pułanki.
 9. Nr XXXVI/311/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 10. Nr XXXVI/312/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.
 11. Nr XXXVI/313/2022 z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenia regulaminu tego handlu.
 12. Nr XXXVI/314/2022 z dnia 28 luty 2022 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego na rzecz Gmin z Pogórza Strzyżowsko–Dynowskiego na lata 2022-2030.
 13. Nr XXXVII/315/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 14. Nr XXXVII/316/2022 z dnia 31 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 15. Nr XXXVII/317/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2022-2023.
 16. Nr XXXVII/318/2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2022 roku.
 17. Nr XXXVII 319/ 2022 z dnia 31 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 20 2 2 roku”.
 18. Nr XXXVIII/320/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Frysztak do dokonywania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 19. Nr XXXVIII/321/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 20. Nr XXXVIII/322/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 21. Nr XXXVIII/323/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022 Gminy Frysztak Nr XXXV/303/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
 22. Nr XXXIX/324/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2019 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 23. Nr XXXIX/325/2022 z dnia 31 maja 2022r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 24. Nr XXXIX/326/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036.
 25. Nr XXXIX/327/2022 z dnia 31 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2022 Gminy Frysztak Nr XXXV/303/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r.
 26. Nr XL/328/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Frysztak.
 27. Nr XL/329/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
 28. Nr XL/330/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2021 r.
 29. Nr XL/331/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Gminie Jasło pomocy finansowej na realizację zadania pn. „Budowa miejsc postojowych obok przystanku PKP w m. Szebnie”.
 30. Nr XL/332/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 31. Nr XL/333/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2038.
 32. Nr XL/334/2022 z dnia 24.06.2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów aktywności gospodarczej I w miejscowości Twierdza w Gminie Frysztak.
 33. Nr XL/335/2022 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w 2022 r. w miejscowości Pułanki.
 34. Nr XL/336/2022 z dnia 24 czerwca 2022roku w sprawie przeniesienia własności nieruchomości.
 35. Nr XLI/337/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 36. Nr XLI/338/2022 z dnia 30 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038.
 37. Nr XLI/339/2022 z dnia 30 września 2022 roku w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 38. Nr XLI/340/2021 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny za jeden litr paliwa w gminie Frysztak przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.
 39. Nr XLI/341/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 40. Nr XLI/342/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Pułankach.
 41. Nr XLI/343/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się na parterze budynku wiejskiego w Pułankach.
 42. Nr XLI/344/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Pułankach.
 43. Nr XLI/345/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 479, zlokalizowanej przy ul. Piętniewicza we Frysztaku.
 44. Nr  XLI/346/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w drodze przetargu nieograniczonego lokalu o powierzchni 52 m², znajdującego się w budynku przy ul. Frysztackiego 7A we Frysztaku.
 45. Nr XLI/347/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 375, zlokalizowanej przy ul. Frysztackiego we Frysztaku.
 46. Nr XLI/348/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1287/1, zlokalizowanej w m. Gogołów, gm. Frysztak.
 47. Nr XLI/349/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym socjalnego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku „Ośrodek Zdrowia” w Lubli.
 48. Nr XLI/350/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w suterenach budynku Urzędu Gminy we Frysztaku.
 49. Nr XLI/351/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego udziału 6/15 w nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 1870/2, położonej w miejscowości Lubla, gm. Frysztak.
 50. Nr XLI/352/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, położonych w miejscowości Cieszyna i Stępina.
 51. Nr XLI/353/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 766/1, zlokalizowanej w m. Stępina, gm. Frysztak.
 52. Nr NR XLI/354/2022 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Widacz, gm. Frysztak.
 53. Nr XLII/355/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 54. Nr XLII/356/2022 z dnia 27 października 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022-2038.
 55. Nr XLII/357/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 56. Nr XLII/358/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Frysztak na lata 2022-2030.
 57. Nr XLII/359/2022 z dnia 27 października 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczenia wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023.
 58. Nr XLIII/360/2022 z dnia 30 listopada 2022 r.  w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 59. Nr XLIII/361/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038. 
 60. Nr XLIII/362/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok". 
 61. Nr XLIII/363/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2023 r.
 62. Nr XLIII/364/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
 63. Nr XLIII/365/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/357/2022 Rady Gminy Frysztak z dnia 27 października 2022 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi kasowej dla samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 64. Nr XLIII/366/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 65. Nr XLIII/367/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. zmieniająca uchwalę Nr III/21/2018 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 66. Nr XLIV/368/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2022 rok.
 67. Nr XLIV/369/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/304/2022 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2036 oraz w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2022 – 2038.
 68. Nr XLIV/370/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.
 69. Nr XLIV/371/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2022 r.
 70. Nr XLIV/372/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIII/362/2022 Rady Gminy Frysztak z 30 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.
 71. Nr XLIV/373/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2023 r.
 72. Nr XLIV/374/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2023 r.
 73. Nr XLIV/375/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.
 74. Nr XLIV/376/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 75. Nr XLIV/377/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/207/09 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 76. Nr XLIV/378/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 452, zlokalizowanej w m. Frysztak, gm. Frysztak.
 77. Nr XLIV/379/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym socjalnego lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku oznaczonym nr porządkowym 196 w m. Pułanki, gm. Frysztak.
 78. Nr XLIV/380/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku.
 79. Nr XLIV/381/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynkach wiejskich w Cieszynie i Stępinie.
 80. Nr XLIV/382/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym powierzchni dachowej na budynku Urzędu Gminy we Frysztaku.
 81. Nr XLIV/383/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2022 r.
 82. Nr XLIV/384/2022 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu osłonowego w zakresie dostępu do opieki na odległość w 2023 roku”.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-02-09 14:17przez:
Opublikowano:0000-00-00 12:41przez:
Zmodyfikowano:2023-01-09 12:34przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:10224

Rejestr zmian

 • [2023-01-09 12:34:02]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-01-09 12:28:12]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-12-02 09:21:11]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-28 08:21:47]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-03 13:02:52]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-10-03 12:51:30]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-02 08:44:25]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-02 08:40:28]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-02 08:31:53]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-02 09:03:10]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-04-29 14:46:01]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-31 14:16:11]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-07 14:48:43]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-07 14:48:27]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-07 14:35:11]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-07 14:33:35]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-07 14:30:09]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-03-07 14:25:25]Ewelina Bajeaktualizacja

Banery/Logo