Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2023-09-24 ( Imieniny: Dory, Gerarda)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2023

Zarządzenia Wójta Gminy 2023

 1. Nr V/420/2023 z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 2. Zarządzenie Nr V/421/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym do wydawania informacji i decyzji administracyjnych.
 3. Zarządzenie Nr V/422/2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych, w tym do wydawania informacji.
 4. Nr V/423/2023 W z dnia 16 stycznia 2023 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 5. Nr Zarządzenie Nr V/424 /2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do realizacji Programu „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” edycja 2023.
 6. Zarządzenie Nr V/425 /2023 z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023.
 7. Nr V/426/2023 r. z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zasad jego przyznawania oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Frysztak. 
 8. Nr V/427/2023 z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Frysztak.
 9. Nr V/428/2023 z dnia 02 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 10. Nr V/429/2023 z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2023-2039.
 11. Nr V/430/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 12. Nr V/431/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kobyle, gm. Frysztak.
 13. Nr V/432/2023 z dnia 16 lutego 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Gogołów, gm. Frysztak.
 14. Nr V/433/2023 z dnia 20 lutego 2022 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych w 2023 r.
 15. Nr V/434/2023 z dnia 22 lutego 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2023r.
 16. Nr V/335/20232 z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ramach projektu pn.: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Frysztak” realizowanych w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład , Programu Inwestycji Strategicznych.
 17. Nr V/436/2023 z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 18. Nr V/437/2023 z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację w 2023 r. zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn.: „Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.
 19. Nr V/438/2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, przeznaczonych do najmu oraz dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 20. Nr V/439/2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem sal gimnastycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Frysztak.
 21. Nr V/440/2023 z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Lubli, Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym, Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 22. Nr V/441/2023 z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 23. Nr V/442/2023 z dnia 01 marca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 24. Nr V/443/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Stępina, gm. Frysztak.
 25. Nr V/444/2023 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Frysztak, gm. Frysztak.
 26. Nr V/445/2023 z dnia 06 marca 2023 roku w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2023 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 27. Nr V/446/2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2023 r.
 28. Nr V/447/2023 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 29. Nr V/448/2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Lubli oraz Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 30. Nr V/449/2023 z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Pułanki, Glinik Dolny, Twierdza, Gogołów - gm. Frysztak.
 31. Nr V/450/2023 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2022 r.
 32. Nr V/451/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 33. Nr V/451A/2023 z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 34. Nr V/452/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Glinik Górny, gm. Frysztak.
 35. Nr V/452A/2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie uchylenia zarządzenia V/134/2020 z dnia 20 marca 2020 r. Wójta Gminy Frysztak z dnia 20 marca 2020 r w sprawie wykonywania pracy zdalnej w związku z COVID-19.
 36. Nr V/453/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 37. Nr V/454/2023 z dnia 11 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 38. Nr V/455/2023 z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia dokumentu „Analiza zagrożeń, w tym identyfikacja miejsc, w których występuje zagrożenie dla bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar wodny do pływania, kąpania się, uprawiania sportu lub rekreacji na terenie Gminy Frysztak”.
 39. Nr V/456/2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 40. Nr V/457/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 41. Nr V/458/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 42. Nr V/459/2023 z dnia 9 maja 2023 r. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym Pani Magdalenie Syrek.
 43. Nr V/460/2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 44. Nr V/461/2023 z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 45. Nr V/462/2023 z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 46. Nr V/463/2023 z dnia 29 maja 2023 r. powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubli Pani Anecie Skowron.
 47. Nr V/464/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 rok. 
 48. Nr V/464A/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 49. Nr V/464B/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 50. Nr V/465/2023 z dnia 02 czerwca 2023 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu w latach 2031 - 2036 obligacji komunalnych w kwocie 2.633.000,00 zł.
 51. Nr V/466/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 52. Nr V/467/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Frysztak, gm. Frysztak.
 53. Nr V/468/2023 z dnia 16 czerwca 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w miejscowości Stępina.
 54. Nr V/469/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowościach Twierdza, gm. Frysztak.
 55. Nr V/470/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2023 roku.
 56. Nr V/471/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 57. Nr V/472/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 58. Nr V/473/2023 z dnia 4 lipca 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Widacz, Glinik Dolny i Cieszyna, gm. Frysztak.
 59. Nr V/474/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.
 60. Nr V/475/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie zmiany „Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę”.
 61. Nr V/476/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów (kierowników) i zastępców dyrektorów (kierowników) jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 62. Nr V/477/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 63. Nr V/478/2023 z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Frysztak.
 64. Nr V/479/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 65. Nr V/480/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubli.
 66. Nr V/481/2023 z dnia 17 lipca 2023 roku w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 67. Nr V/482/2023 z dnia 31 lipca 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Frysztak na 2023 rok.
 68. Nr V/483/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 69. Nr V/484/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 70. V/485/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Gminy Frysztak. 
 71. Nr V/486/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Glinik Średni, gm. Frysztak.
 72. Nr V/487/2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Frysztak, gm. Frysztak.
 73. Nr V/488/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Glinik Średni, gm. Frysztak.
 74. Nr V/489/2023 z dnia 11 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przechodu w miejscowości Frysztak.
 75. Nr V/490/2023 z dnia 18 sierpnia 2023 roku w sprawie ogłoszenie otwartego naboru partnerów do projektu oraz powołania komisji do oceny złożonych ofert.
 76. Nr V/491/2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 77. Nr V/492/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
 78. Nr V/493/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 79. V/494/2023 z dnia 4 września 2023 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 80. Nr V/495/2023 z dnia 4 września 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 81. Nr V/496/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowościach Cieszyna, Pułanki, Stępina, gm. Frysztak.
 82. Nr V/497/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cieszyna, gm. Frysztak.
 83. Nr V/498/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Cieszyna, gm. Frysztak.
 84. Nr V/499/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Cieszyna, gm. Frysztak.
 85. Nr V/500/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Gogołów, gm. Frysztak.
 86. Nr V/501/2023 z dnia 6 września 2023 roku w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Lubla, gm. Frysztak.
 87. Nr V/502/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych, położonych w miejscowości Gogołów, gm. Frysztak.
 88. Nr V/503/2023 z dnia 6 września2023 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Frysztak, gm. Frysztak
 89. Nr V/504/2023 z dnia 6 września 2023 r. w sprawie powołania operatorów informatycznych obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.
 90. Nr V/505/2023 z dnia 6 września 2023 r. 
 91. Nr V/506/2023 z dnia 15 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych.
 92. Nr V/507/2023 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 93. Nr V/508/2023 z dnia 18 września 2023 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbioru robót inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa i modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie GOSiR we Frysztaku ”.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-01-16 15:43przez:
Opublikowano:0000-00-00 13:43przez: Administrator
Zmodyfikowano:2023-09-22 13:39przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1526

Rejestr zmian

 • [2023-09-22 13:39:39]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-15 10:39:57]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-09-08 12:28:49]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-08-11 14:31:01]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-08-09 13:41:27]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-07-27 07:40:21]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-06-22 14:40:49]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-06-22 09:20:28]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-06-01 12:56:48]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-04-19 09:48:37]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-03-24 11:16:06]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-03-09 14:18:40]AdministratorAktualizacja treści dodano zardządzenie nr 445
 • [2023-03-01 14:49:22]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-02-24 13:48:02]AdministratorAktualizacja treści dodano zardządzenie nr 434
 • [2023-02-21 13:45:28]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-02-02 09:07:55]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-01-17 09:50:11]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2023-01-17 08:31:57]Ewelina Bajeaktualizacja

Banery/Logo