Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2004

Zarządzenia Wójta Gminy 2004

 1. Nr I/90/2004 z dnia 05.01.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntu oznaczonego numerem 1156 stanowiącego własność Gminy Frysztak położonego w miejscowości Cieszyna.
 2. Nr I/91/2004 z dnia 05.01.2004 w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w gminie Frysztak
 3. Nr I/92/2004 z dnia 05.01.2004 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
 4. Nr I/93/2004 z dnia 05.01.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku
 5. Nr I/94/2004 z dnia 31.01.2004 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonej w wykazie z dnia: 31 stycznia 2004r.
 6. Nr I/95/2004 z dnia 02.02.2004 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonej w wykazie z dnia: 4 grudnia 2003r.
 7. Nr I/96/2004 z dnia 03.02.2004 w sprawie powołania komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonej w wykazie z dnia: 3 lutego 2004r.
 8. Nr I/97/2004 z dnia 03.02.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntów o numerach 2812, 2810 i 2814 stanowiących własność Gminy Frysztak położonych w miejscowości Gogołów
 9. Nr I/98/2004 z dnia 16.02.2004 w sprawie powołania Komisji do przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonej w wykazie z dnia: 4 grudnia 2003r.
 10. Nr I/99/2004 z dnia 16.02.2004 w sprawie powołania Komisji do przetargu ustnego przeprowadzonego w trybie procedury uproszczonej na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi gminnej Nr 3510006 Gogołów-Czerwona Górka-Huta Gogołowska"
 11. Nr I/100/2004 z dnia 16.02.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego lokalnego na wykonanie zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompowniami oraz zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Twierdza i Glinik Dolny"
 12. Nr I/101/2004 z dnia 16.02.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego w trybie procedury uproszczonej na wykonanie zadania pn. "Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompowniami oraz zasilaniem energetycznym przepompowni " w miejscowości Twierdza i Glinik Dolny"
 13. Nr I/102/2004 z dnia 25.02.2004 w powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonej w wykazie z dnia: 4 grudnia 2003r.
 14. Nr I/103/2004 z dnia 10.03.2004 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004r.
 15. Nr I/104/2004 z dnia 09.03.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na wykonywanie operatów szacunkowych gruntów rolnych i leśnych pochodzących z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
 16. Nr I/105/2004 z dnia 15.03.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 17. Nr I/106/2004 z dnia 19.03.2004 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2003r.
 18. Nr I/107/2004 z dnia 30.03.2004 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Frysztak działek oznaczonych numerami 251/1, 238 i 185/2 położonych w miejscowości Glinik Dolny gm. Frysztak
 19. Nr I/108/2004 z dnia 30.03.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 4 grudnia 2003r.
 20. Nr I/109/2004 z dnia 30.03.2004 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Frysztak miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 21. Nr I/110/2004 z dnia 31.03.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 22. Nr I/111/2004 z dnia 05.04.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntu o numerze 2244/2 stanowiącego własność Gminy Frysztak położonego w miejscowości Lubla
 23. Nr I/112/2004 z dnia 14.04.2004 w sprawie zmiany zarządzenie Nr 1/103/2004 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 marca 2004r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2004r.
 24. Nr I/113/2004 z dnia 16.04.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 30 marca 2004r.
 25. Nr I/114/2004 z dnia 16.04.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 marca 2004r.
 26. Nr I/115/2004 z dnia 16.04.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 27. Nr I/116/2004 z dnia 16.04.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego gruntu o numerze 692 stanowiącego własność Gminy Frysztak położonego w miejscowości Cieszyna
 28. Nr I/117/2004 z dnia 19.04.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na wykonanie zadania pn. "Budowa dachu na budynku głównym oraz łącznika pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną w Szkole Podstawowej we Frysztaku"
 29. Nr I/118/2004 z dnia 27.04.2004 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przez działkę nr 2244/2 położonej we wsi Lubla stanowiącej własność Gminy Frysztak na rzecz właściciela działki nr 2250
 30. Nr I/119/2004 z dnia 27.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 31. Nr I/120/2004 z dnia 29.04.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 5 kwietnia 2004r.
 32. Nr I/121/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowania oraz do wydania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych
 33. Nr I/122/2004 z dnia 30.04.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 34. Nr I/123/2004 z dnia 14.05.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 35. Nr I/124/2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 36. Nr I/125/2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 marca 2004r.
 37. Nr I/126/2004 z dnia 19.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 27 kwietnia 2004r.
 38. Nr I/127/2004 z dnia 19.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 9 kwietnia 2004r.
 39. Nr I/128/2004 z dnia 17.05.2004 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu opieki społecznej należących do właściwości Gminy
 40. Nr I/129/2004 z dnia 21.05.2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 41. Nr I/130/2004 z dnia 20.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 26 kwietnia 2004r.
 42. Nr I/131/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 marca 2004r.
 43. Nr I/132/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 9 kwietnia 2004r.
 44. Nr I/133/2004 z dnia 27.05.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 45. Nr I/134/2004 z dnia 31.05.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 46. Nr I/135/2004 z dnia 07.06.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 30 marca 2004r.
 47. Nr I/136/2004 z dnia 11.06.2004 w sprawie przejęcia nieodpłatnie gruntów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Frysztak położonych we wsiach: Cieszyna, Glinik Dolny, Pułanki, Kobyle, Huta Gogołowska, Glinik Średni, Glinik Górny, Stępina, Gogołów
 48. Nr I/137/2004 z dnia 16.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 49. Nr I/138/2004 z dnia 16.06.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 27 kwietnia 2004r.
 50. Nr I/139/2004 z dnia 16.06.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 30 marca 2004r.
 51. Nr I/140/2004 z dnia 16.06.2004 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Komunalnego Basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku
 52. Nr I/141/2004 z dnia 16.06.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 53. Nr I/142/2004 z dnia 16.06.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 marca 2004r.
 54. Nr I/143/2004 z dnia 16.06.2004 w sprawie powołania "Gminnego Zespółu Reagowania" w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia na terenie gminy Frysztak
 55. Nr I/144/2004 z dnia 30.06.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 56. Nr I/145/2004 z dnia 02.06.2004 w sprawie powołania komisji przetargowej, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji powołanej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 57. Nr I/146/2004 z dnia 02.07.2004 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
 58. Nr I/147/2004 z dnia 06.07.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 1 czerwca 2004r.
 59. Nr I/148/2004 z dnia 06.07.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 marca 2004r.
 60. Nr I/149/2004 z dnia 06.07.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 9 kwietnia 2004r.
 61. Nr I/150/2004 z dnia 06.07.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 62. Nr I/151/2004 z dnia 06.07.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 27 kwietnia 2004r.
 63. Nr I/152/2004 z dnia 06.07.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 30 marca 2004r.
 64. Nr I/153/2004 z dnia 06.07.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 czerwca 2004r.
 65. Nr I/154/2004 z dnia 08.07.2004 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego we wsi Glinik Górny i Huta Gogołowska
 66. Nr I/155/2004 z dnia 15.07.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 67. Nr I/156/2004 z dnia 30.07.2004 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze
 68. Nr I/157/2004 z dnia 10.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 1 czerwca 2004r.
 69. Nr I/158/2004 z dnia 10.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 7 czerwca 2004r.
 70. Nr I/159/2004 z dnia 10.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 24 czerwca 2004r.
 71. Nr I/160/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 9 kwietnia 2004r.
 72. Nr I/161/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 kwietnia 2004r.
 73. Nr I/162/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 czerwca 2004r.
 74. Nr I/163/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 30 marca 2004r.
 75. Nr I/164/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 27 kwietnia 2004r.
 76. Nr I/165/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 77. Nr I/166/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 3510006 Gogołów-Czerwona-Górka-Huta Gogołowska"
 78. Nr I/167/2004 z dnia 12.08.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 79. Nr I/168/2004 z dnia 19.08.2004 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Frysztak niezabudowanego gruntu nr 49/14 i dgr 103/1 położonego we wsi Glinik Dolny, a przeznaczonego na poszerzenie drogi gminnej Frysztak-Sztukówka
 80. Nr I/169/2004 z dnia 20.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 12 września 2004r.
 81. Nr I/170/2004 z dnia 20.08.2004 w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę do funkcjonowania w warunkach specjalnych
 82. Nr I/171/2004 z dnia 20.08.2004 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 83. Nr I/172/2004 z dnia 20.08.2004 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przykanalikami, przepompowniami wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowości Twierdza, Glinik Dolny gm. Frysztak"
 84. Nr I/173/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 85. Nr I/174/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 marca 2004r.
 86. Nr I/175/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 9 kwietnia 2004r.
 87. Nr I/176/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 27 kwietnia 2004r.
 88. Nr I/177/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 30 marca 2004r.
 89. Nr I/178/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 1 czerwca 2004r.
 90. Nr I/179/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 7 czerwca 2004r.
 91. Nr I/180/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 27 lipca 2004r.
 92. Nr I/181/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 6 czerwca 2004r.
 93. Nr I/182/2004 z dnia 24.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 24 czerwca 2004r.
 94. Nr I/183/2004 z dnia 25.08.2004 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
 95. Nr I/184/2004 z dnia 31.08.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004r.
 96. Nr I/185/2004 z dnia 30.08.2004 w sprawie nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Frysztak działki nr 959/6 położonej w miejscowości Glinik Średni gm. Frysztak, zajętej w całości pod przebudowę drogi "Kopeć - Granice"
 97. Nr I/186/2004 z dnia 30.08.2004 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Wójcie Gminy Frysztak
 98. Nr I/187/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 1 sierpnia 2004r.
 99. Nr I/188/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 22 marca 2004r.
 100. Nr I/189/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 30 marca 2004r.
 101. Nr I/190/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 9 kwietnia 2004r.
 102. Nr I/191/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 24 czerwca 2004r.
 103. Nr I/192/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 1 czerwca 2004r.
 104. Nr I/193/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 7 czerwca 2004r.
 105. Nr I/194/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 czerwca 2004r.
 106. Nr I/195/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 27 kwietnia 2004r.
 107. Nr I/196/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości określonych w wykazie z dnia 16 marca 2004r.
 108. Nr I/197/2004 z dnia 09.08.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 109. Nr I/199/2004 z dnia 10.09.2004 w spawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 110. Nr I/200/2004 z dnia 17.09.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 111. Nr I/201/2004 z dnia 17.09.2004 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy.
 112. Nr I/202/2004 z dnia 30.09.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 113. Nr I/203/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 114. Nr I/204/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 115. Nr I/205/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 116. Nr I/206/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 117. Nr I/207/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 118. Nr I/208/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 119. Nr I/209/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 120. Nr I/210/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 121. Nr I/211/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 122. Nr I/212/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 123. Nr I/213/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 124. Nr I/214/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 125. Nr I/215/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 126. Nr I/216/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 127. Nr I/217/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 128. Nr I/218/2004 z dnia 04.10.2004 w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż drzewa.
 129. Nr I/219/2004 z dnia 11.10.2004 w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Spółki Leśnej w Kobylu.
 130. Nr I/220/2004 z dnia 11.10.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości leśnej przez Spółkę Leśną w Kobylu.
 131. Nr I/221/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 132. Nr I/222/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 133. Nr I/223/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 134. Nr I/224/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 135. Nr I/225/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 136. Nr I/226/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 137. Nr I/227/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 138. Nr I/228/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 139. Nr I/229/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 140. Nr I/230/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 141. Nr I/231/2004 z dnia 22.10.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 142. Nr I/232/2004 z dnia 29.10.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 143. Nr I/233/2004 z dnia 08.11.2004 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy.
 144. Nr I/234/2004 z dnia 10.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 145. Nr I/235/2004 z dnia 10.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 146. Nr I/236/2004 z dnia 10.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 147. Nr I/237/2004 z dnia 10.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 148. Nr I/238/2004 z dnia 15.11.2004 w sprawie projektu budżetu gminy na 2005 rok.
 149. Nr I/239/2004 z dnia 15.11.2004 w sprawie ustalenia z urzędu nowych numerów porządkowych nieruchomości zabudowanych oraz przeznaczonych w studium zagospodarowania gminy pod zabudowę w miejscowości Widacz.
 150. Nr I/240/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 151. Nr I/241/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 152. Nr I/242/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 153. Nr I/243/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 154. Nr I/244/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 155. Nr I/245/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 156. Nr I/246/2004 z dnia 19.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 157. Nr I/247/2004 z dnia 29.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 158. Nr I/248/2004 z dnia 29.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 159. Nr I/249/2004 z dnia 29.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 160. Nr I/250/2004 z dnia 29.11.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 161. Nr I/251/2004 z dnia 01.12.2004 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte.
 162. Nr I/252/2004 z dnia 30.11.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 163. Nr I/254/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 164. Nr I/255/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 165. Nr I/256/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 166. Nr I/257/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 167. Nr I/258/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 168. Nr I/259/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 169. Nr I/260/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 170. Nr I/261/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 171. Nr I/262/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 172. Nr I/263/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 173. Nr I/266/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 174. Nr I/265/2004 z dnia 13.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 175. Nr I/266/2004 z dnia 14.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 176. Nr I/267/2004 z dnia 14.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 177. Nr I/268/2004 z dnia 14.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 178. Nr I/269/2004 z dnia 14.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 179. Nr I/270/2004 z dnia 14.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 180. Nr I/271/2004 z dnia 14.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 181. Nr I/272/2004 z dnia 06.12.2004 w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty oraz stawek szacunkowych gruntów (Dz. U z 2003 roku Nr 140 poz. 1350) oraz umowy zlecenia z dnia 25. 02. 2003 roku zawartej pomiędzy Gminą Frysztak, a Oddziałem Terenowym AWRSKP w Rzeszowie.
 182. Nr I/273/2004 z dnia 15.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 183. Nr I/274/2004 z dnia 31.12.2004 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
 184. Nr I/275/2004 z dnia 31.12.2004 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:37przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:37przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:494

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo