Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2005

Zarządzenia Wójta Gminy 2005

 1. Nr I/276/2005 z dnia 06.01.2005 w sprawie ustalenia czynszu za najem lokali komunalnych z przeznaczeniem pod działalność gospodarczą.
 2. Nr I/277/2005 z dnia 03.01.2005 w sprawie stosowania instrukcji kancelaryjnej w Gminnym Zakładzie Komunalnym we Frysztaku.
 3. Nr I/278/2005 z dnia 15.02.2005 w sprawie podziału środków budżetu gminy do dyspozycji rad sołeckich na 2005 rok przeznaczonych na remonty i utrzymanie dróg.
 4. Nr I/279/2005 z dnia 25.02.2005 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 rok.
 5. Nr I/280/2005 z dnia 25.02.2005 w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich na okres dłuższy niż trzy.
 6. Nr I/281/2005 z dnia 25.02.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 7. Nr I/282/2005 z dnia 03.03.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 8. Nr I/283/2005 z dnia 03.03.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku.
 9. Nr I/284/2005 z dnia 03.03.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 10. Nr I/285/2005 z dnia 03.03.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 11. Nr I/286/2005 z dnia 15.03.2005 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004r.
 12. Nr I/287/2005 z dnia 15.03.2005 w sprawie wykazu zmian w planie dochodów i wydatków na 2005r.
 13. Nr I/288/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 14. Nr I/289/2005 z dnia 29.03.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 15. Nr I/290/2005 z dnia 23.03.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 16. Nr I/291/2005 z dnia 23.03.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 17. Nr I/292/2005 z dnia 23.03.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 18. Nr I/293/2005 z dnia 31.03.2005 w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 19. Nr I/294/2005 z dnia 07.04.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w miejscowościach Frysztak, Gogołów i Lubla.
 20. Nr I/295/2005 z dnia 25.04.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 21. Nr I/296/2005 z dnia 28.04.2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 22. Nr I/297/2005 z dnia 29.04.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 23. Nr I/298/2005 z dnia 29.04.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. J. Wybickiego we Frysztaku.
 24. Nr I/300/2005 z dnia 04.05.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 25. Nr I/301/2005 z dnia 16.05.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 26. Nr I/302/2005 z dnia 03.05.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 27. Nr I/303/2005 z dnia 05.05.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 28. Nr I/304/2005 z dnia 23.05.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Promocja Gminy".
 29. Nr I/305/2005 z dnia 31.05.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy 2005r.
 30. Nr I/306/2005 z dnia 15.06.2005 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Komunalnego Basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku..
 31. Nr I/307/2005 z dnia 29.06.2005 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 32. Nr I/308/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 33. Nr I/309/2005 z dnia 30.06.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 34. Nr I/310/2005 z dnia 01.07.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 35. Nr I/311/2005 z dnia 21.07.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 36. Nr I/312/2005 z dnia 21.07.2005 w sprawie sprzedaży drewna pozyskanego z lasów stanowiących własność Gminy Frysztak położonych we wsi Gogołów.
 37. Nr I/313/2005 z dnia 27.07.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 38. Nr I/314/2005 z dnia 27.07.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 39. Nr I/315/2005 z dnia 25.07.2005 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2006 - 2008 kredytu długoterminowego w kwocie 2.327.330,00 zł.
 40. Nr I/316/2005 z dnia 02.08.2005 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 41. Nr I/317/2005 z dnia 25.07.2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. J. Wybickiego nr 1 we Frysztaku.
 42. Nr I/318/2005 z dnia 29.08.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im J. Wybickiego we Frysztaku.
 43. Nr I/319/2005 z dnia 29.08.2005 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005.
 44. Nr I/320/2005 z dnia 31.08.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 45. Nr I/321/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 46. Nr I/322/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 47. Nr I/323/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 48. Nr I/324/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 49. Nr I/325/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego we Frysztaku.
 50. Nr I/326/2005 z dnia 02.09.2005 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej spłaty w latach 2006 - 2010 pożyczki długoterminowej w kwocie 572.733,00 zł.
 51. Nr I/327/2005 z dnia 16.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 52. Nr I/328/2005 z dnia 16.09.2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 53. Nr I/340/2005 z dnia 26.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 54. Nr I/341/2005 z dnia 26.09.2005 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, postępowania w sprawach zaliczek oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.
 55. Nr I/342/2005 z dnia 26.09.2005 w sprawie wydania informatora budżetowego "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy".
 56. Nr I/343/2005 z dnia 26.09.2005 w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług najczęściej świadczonych w Urzędzie Gminy Frysztak oraz zasad jego aktualizacji.
 57. Nr I/345/2005 z dnia 30.09.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 58. Nr I/346/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 59. Nr I/347/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 60. Nr I/348/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 61. Nr I/349/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 62. Nr I/350/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 63. Nr I/351/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 64. Nr I/352/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 65. Nr I/353/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich.
 66. Nr I/354/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie ustalenia zasad zbywania drewna pozyskanego w lasach stanowiących własność Gminy Frysztak.
 67. Nr I/355/2005 z dnia 12.10.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 68. Nr I/356/2005 z dnia 17.10.2005 w sprawie odwołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.
 69. Nr I/357/2005 z dnia 18.10.2005 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydent RP.
 70. Nr I/358/2005 z dnia 24.10.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 71. Nr I/359/2005 z dnia 26.10.2005 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz wydzierżawiania ich .
 72. Nr I/360/2005 z dnia 26.10.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 73. Nr I/361/2005 z dnia 28.10.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 74. Nr I/362/2005 z dnia 02.11.2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru inwestycji pn. "Szlak Edukacji Ekologicznej "Herby"- "Schrony" - "Góra Chełm" w m. Cieszyna i Stępina gm. Frysztak".
 75. Nr I/363/2005 z dnia 03.11.2005 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "Przebudowa ciągu drogowego Frysztak- Lubla", współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, realizowanej w miejscowościach Twierdza, Glinik Dolny, Lubla gmina Frysztak.
 76. Nr I/364/2005 z dnia 15.11.2005 w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.
 77. Nr I/365/2005 z dnia 21.11.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 78. Nr I/366/2005 z dnia 23.11.2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 79. Nr I/367/2005 z dnia 24.11.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 80. Nr I/368/2005 z dnia 25.11.2005 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy we Frysztaku oraz na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych.
 81. Nr I/369/2005 z dnia 30.11.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 82. Nr I/370/2005 z dnia 21.12.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.
 83. Nr I/371/2005 z dnia 30.12.2005 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2005r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:36przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:36przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:495

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo