Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2007

Zarządzenia Wójta Gminy 2007

 1. Nr I/6/2007 z dnia 29.01.2007 w sprawie powołania komisji przetargowej.
 2. Nr I/7/2007 z dnia 28.02.2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r.
 3. Nr I/8/2007 z dnia 28.02.2007 w sprawie powołania Zastępcy Wójta.
 4. Nr I/9/2007 z dnia 01.03.2007 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2007r.
 5. Nr I/12/2007 z dnia 07.03.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w miejscowości Frysztak, Gogołów, Lubla".
 6. Nr I/14/2007 z dnia 15.03.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 7. Nr I/15/2007 z dnia 20.03.2007 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.
 8. Nr I/17/2007 z dnia 30.03.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 9. Nr I/18/2007 z dnia 10.04.2007 zmieniające Zarządzenia Nr I/186/2004 z dnia 30.08.2004r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej przy Wójcie Gminy Frysztak.
 10. Nr I/19/2007 z dnia 10.04.2007 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Wójta oraz upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych.
 11. Nr I/20/2007 z dnia 13.04.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Zespołu Szkół w Gogołowie.
 12. Nr I/21/2007 z dnia 13.04.2007 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do składania oświadczenia woli w imieniu Gminy Frysztak w sprawach zarządu mieniem gminnym.
 13. Nr I/22/2007 z dnia 16.04.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Promocja Gminy w 2007r."
 14. Nr I/24/2007 z dnia 25.04.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 15. Nr I/25/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 16. Nr I/26/2007 z dnia 30.04.2007 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2007r.
 17. Nr I/27/2007 z dnia 30.04.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 18. Nr I/28/2007 z dnia 30.04.2007 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży i ustalenia zasad zbywania drewna pozyskiwanego w lasach stanowiących własność Gminy Frysztak położonych we wsi Glinik Górny i Huta Gogołowska.
 19. Nr I/29/2007 z dnia 10.05.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 20. Nr I/30/2007 z dnia 16.05.2007 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego robót remontowo - budowlanych.
 21. Nr I/31/2007 z dnia 16.05.2007 w sprawie powołania komisji do odbioru częściowego dostaw.
 22. Nr I/32/2007 z dnia 16.05.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym oraz Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 23. Nr I/34/2007 z dnia 31.05.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 24. Nr I/35?2007 z dnia 04.06.2007 w w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego inwestycji pn. "BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ZAPLECZEM I PRZEWIĄZKĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W GOGOŁOWIE" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego- Działania nr 3.5.1. Lokalna Infrastruktura Edukacyjna i Sportowa.
 25. Nr I/36/2007 z dnia 04.06.2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na kandydatów na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym oraz Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 26. Nr I/37/2007 z dnia 14.06.2007 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług Basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2007 r.
 27. Nr I/38/2007 z dnia 20.06.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 28. Nr I/39/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 29. Nr I/40/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 30. Nr I/41/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 31. Nr I/42/2007 z dnia 13.07.2007 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowania zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowania przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakupu jednolitego stroju uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
 32. Nr I/43/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 33. Nr I/44/2007 z dnia 18.07.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Gogołowie.
 34. Nr I/45/2007 z dnia 18.07.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
 35. Nr I/46/2007 z dnia 18.07.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
 36. Nr I/47/2007 z dnia 18.07.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół w Lubli.
 37. Nr I/48/2007 z dnia 18.07.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 38. Nr I/49/2007 z dnia 26.07.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 39. Nr I/50/2007 z dnia 26.07.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Gimnazjum publicznego nr 1 we Frysztaku.
 40. Nr I/51/2007 z dnia 02.08.2007 w sprawie nabycia gruntu w miejscowości Cieszyna.
 41. Nr I/53/2007 z dnia 07.08.2007 w sprawie ustalenia norm zużycia paliwa na samochody pożarowe, motopompy, agregaty prądotwórcze i piły do cięcia drewna oraz rozruchy miesięczne w Gminie Frysztak.
 42. Nr I/54/2007 z dnia 07.08.2007 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z inwestycją pn. "MODERNIZACJA DRÓG- wykonania nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowego wraz z przebudową z klińca kamiennego na drogach gminnych- Gmina Frysztak", realizowaną w miejscowościach Cieszyna, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Frysztak, Kobyle, Pułanki, Widacz- Gmina Frysztak.
 43. Nr I/55/2007 z dnia 14.08.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 44. Nr I/56/2007 z dnia 20.08.2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert dla spółek wodnych na zadanie gminne pn. "Budowa studni głębinowej w miejscowości Twierdza".
 45. Nr I/57/2007 z dnia 24.08.2007 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.
 46. Nr I/58/2007 z dnia 30.08.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 47. Nr I/59/2007 z dnia 13.09.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 48. Nr I/60/2007 z dnia 13.09.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 49. Nr I/61/2007 z dnia 13.09.2007 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 50. Nr I/62/2007 z dnia 13.09.2007 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 51. Nr I/63/2007 z dnia 19.09.2007 w sprawie powołania zespołu do opracowania projektu flagi Gminy Frysztak.
 52. Nr I/64/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 53. Nr I/65/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2008 - 2013 kredytu długoterminowego w kwocie 1.474.841,00 zł.
 54. Nr I/66/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP na terenie Gminy Frysztak.
 55. Nr I/70/2007 z dnia 16.10.2007 w sprawie zmiany składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Hucie Gogołowskiej powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP.
 56. Nr I/71/2007 z dnia 16.10.2007 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Frysztak.
 57. Nr I/72/2007 z dnia 22.10.2007 w sprawie nabycia gruntu w Pułankach.
 58. Nr I/73/2007 z dnia 26.10.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 59. Nr I/74/2007 z dnia 29.10.2007 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Twierdza.
 60. Nr I/75/2007 z dnia 22.10.2007 w sprawie ogłoszenia do sprzedaży i ustalenia zasad zbywania drewna pozyskiwanego w lasach stanowiących własność Gminy Frysztak położonych we wsi Stępina.
 61. Nr I/76/2007 z dnia 31.10.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 62. Nr I/77/2007 z dnia 15.11.2007 w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok.
 63. Nr I/78/2007 z dnia 22.11.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 64. Nr I/79/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 65. Nr I/81/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 66. Nr I/81/A/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007r.
 67. Nr I/82/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 68. Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 13:32przez:
Opublikowano:2022-03-09 13:32przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:597

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo