Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2009

Zarządzenia Wójta Gminy 2009

 1. Nr I/151/2009 z dnia 08.01.2009 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 2. Nr I/152/2009 z dnia 08.01.2009 w sprawie nabycia gruntu w Stępinie.
 3. Nr I/153/2009 z dnia 08.01.2009 w sprawie nabycia gruntu w Cieszynie.
 4. Nr I/153a/2009 z dnia 08.01.2009 w sprawie nabycia gruntu w Cieszynie.
 5. Nr I/154/2009 z dnia 27.01.2009 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Twierdza.
 6. Nr I/155/2009 z dnia 27.01.2009 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 7. Nr I/156/2009 z dnia 16.02.2009 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.
 8. Nr I/156a/2009 z dnia 27.01.2009 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 9. Nr I/157/2009 z dnia 18.02.2009 w sprawie zmiany zarządzenia Nr I/109/2008 z dnia 21 maja 2008 roku dotyczącego powołania Komisji konkursowej w celu zapewnienia niezbędnej oceny złożonych ofert w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich - Programu Integracji Społecznej na lata 2008 - 2009
 10. Nr I/158/2009 z dnia 26.02.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 11. Nr I/159/2009 z dnia 04.03.2009 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 12. Nr I/160/2009 z dnia 10.03.2009 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż gruntów mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 13. Nr I/161/2009 z dnia 12.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 14. Nr I/162/2009 z dnia 18.03.2009r. zmieniającej zarządzenie nr I/156/2009 z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia składu wykonawczego budżetu gminy na 2009r.
 15. Nr I/163/2009 z dnia 19.03.2009 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r.
 16. Nr I/164/2009 z dnia 20.03.2009 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2009r.
 17. Nr I/165/2009 z dnia 26.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 18. Nr I/166/2009 z dnia 26.03.2009 w sprawie określenia instrukcji użytkowania samochodu służbowego, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliw.
 19. Nr I/167/2009 z dnia 27.03.2009 w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Frysztak miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 20. Nr I/168/2009 z dnia 31.03.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 21. Nr I/169/2009 z dnia 16.04.2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
 22. Nr I/170/2009 z dnia 22.04.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 23. Nr I/171/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 24. Nr I/172/2009 z dnia 30.04.2009 w sprawie wynajmu lokalu w budynku Urzędu Gminy we Frysztaku
 25. Nr I/173/2009 z dnia 05.05.2009 w sprawie nabycia gruntu w Pułankach
 26. Nr I/174/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu
 27. Nr I/175/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Średnim
 28. Nr I/176/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert na zadanie gminne pn. "Promocja Gminy w 2009r."
 29. Nr I/177/2009 z dnia 07.05.2009 w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak
 30. Nr I/178/2009 z dnia 12.05.2009 w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych
 31. Nr I/179/2009 z dnia 14.05.2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 32. Nr I/180/2009 z dnia 19.05.2009 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem lokali w budynkach wiejskich w Gminie Frysztak na okolicznościowe imprezy zamknięte i otwarte
 33. Nr I/181/2009 z dnia 20.05.2009 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania konkursowego w otwartym konkursie ofert dla spółek wodnych na zadnie gminne pn. "Przebudowa istniejących sieci wodociągowych w miejscowości Twierdza, celem zapewnienia wody pitnej dla ludności"
 34. Nr I/182/2009 z dnia 26.05.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 35. Nr I/183/2009 z dnia 27.05.2009 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010 - 2017 kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00zł
 36. Nr I/184/2009 z dnia 28.05.2009 w sprawie wygaśnięcia członkostwa w Obwodowych Komisjach Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
 37. Nr I/185/2009 z dnia 29.05.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 38. Nr I/186/2009 z dnia 02.06.2009 w sprawie uzupełnienia składu Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
 39. Nr I/187/2009 z dnia 04.06.2009 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dzieciom rozpoczynającym w roku szkolnym 2009/2010 naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz I klasie gimnazjum
 40. Nr I/188/2009 z dnia 12.06.2009 w sprawie nabycia gruntu w Pułankach
 41. Nr I/189/2009 z dnia 12.06.2009 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Dolnym
 42. Nr I/190/2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy
 43. Nr I/191/2009 z dnia 18.06.2009 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z usług Basenu Kąpielowego w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2009 roku
 44. Nr I/192/2009 z dnia 25.06.2009 w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
 45. Nr I/193/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 46. Nr I/194/2009 z dnia 26.06.2009 w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia i oszacowania szkód powodziowych powstałych w infrastrukturze komunalnej Gminy Frysztak, spowodowanych przez nawalne i nadmierne opady deszczu w miesiącu czerwcu 2009r.
 47. Nr I/195/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 48. Nr I/196/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 49. Nr I/197/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie zmiany zarządzenia na I/45/2004 z dnia 2 czerwca 2004r. w sprawie powołania komisji przetargowej, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych.
 50. Nr I/198/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego.
 51. Nr I/199/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Frysztak.
 52. Nr I/200/2009 z dnia 30.06.2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Frysztak.
 53. Nr I/201/2009 z dnia 08.07.2009 w sprawie ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki STAR P244 L.
 54. Nr I/202/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie nabycia gruntu w Gogołowie.
 55. Nr I/203/2009 z dnia 09.07.2009 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Dolnym i Pułankach.
 56. Nr I/204/2009 z dnia 17.07.2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r.
 57. Nr I/205/2009 z dnia 27.07.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 58. Nr I/206/2009 z dnia 27.07.2009 w sprawie zrzeczenia się służebności gruntowej.
 59. Nr I/207/2009 z dnia 31.07.2009 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 60. Nr I/208/2009 z dnia 01.08.2009 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 61. Nr I/209/2009 z dnia 06.08.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 62. Nr I/210/2009 z dnia 12.08.2009 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu.
 63. Nr I/211/2009 z dnia 12.08.2009 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Górnym
 64. Nr I/212/2009 z dnia 25.08.2009 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009r.
 65. Nr I/213/2009 z dnia 31.08.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 66. Nr I/214/2009 z dnia 07.09.2009 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak
 67. Nr I/215/2009 z dnia 07.09.2009 w sprawie nabycia gruntu w Gliniku Dolnym i Gliniku Górnym.
 68. Nr I/216/2009 z dnia 08.09.2009 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny.
 69. Nr I/217/2009 z dnia 07.09.2009 w sprawie ustalenia wysokości ryczałtu dla gospodarza budynku "stara szkoła" w Twierdzy
 70. Nr I/218/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy
 71. Nr I/219/2009 z dnia 25.09.2009 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót związanych z modernizacją i odbudową dróg gminnych w roku 2009, polegających na wykonaniu nawierzchni bitumicznych z betonu asfaltowych wraz z podbudową z kruszyw kamiennych, realizowanych w miejscowości Chytrówka, Cieszyna, Glinik Dolny, Glinik Górny, Glinik Średni, Gogołów, Huta Gogołowska, Frysztak, Kobyle, Lubla, Pułanki, Stępina, Twierdza, Widacz - Gmina Frysztak
 72. Nr I/220/2009 z dnia 30.09.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 73. Nr I/221/2009 z dnia 01.10.2009 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2010 - 2019 kredytu długoterminowego w kwocie 3.556.000,00 zł
 74. Nr I/222/2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 75. Nr I/223/2009 z dnia 22.10.2009 w sprawie nabycia w Twierdzy
 76. Nr I/224/2009 z dnia 23.10.2009 w sprawie nabycia gruntu w Pułankach
 77. Nr I/225/2009 z dnia 28.10.2009 w sprawie nabycia gruntu w Kobylu
 78. Nr I/226/2009 z dnia 30.10.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 79. Nr I/227/2009 z dnia 04.11.2009 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego robót budowlanych.
 80. Nr I/228/2009 z dnia 13.11.2009 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2010 rok.
 81. Nr I/229/2009 z dnia 16.11.2009 w sprawie dokonania zmiany w budżecie gminy na 2009r.
 82. Nr I/230/2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina.
 83. Nr I/231/2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy
 84. Nr I/232/2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 85. Nr I/233/2009 z dnia 30.11.2009 w sprawie przeprowadzenia w 2009 roku kontroli przestrzegania procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w jednostkach podległych.
 86. Nr I/234/2009 z dnia 03.12.2009 w sprawie zmian zarządzenia Nr I/19/2007 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10.04.2007 roku dotyczące powierzenia Zastępcy Wójta Gminy prowadzenia określonych spraw gminy w imieniu Wójta oraz upoważnienia do podpisywania decyzji administracyjnych.
 87. Nr I/235/2009 z dnia 03.12.09 w sprawie ustalenia Regulaminu Szkoleń Pracowników Urzędu Gminy Frysztak.
 88. Nr I/236/2009 z dnia 16.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 89. Nr I/237/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 90. Nr I/238/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2009r.
 91. Nr I/239/2009 z dnia 31.12.2009 w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 12:35przez:
Opublikowano:2022-03-09 12:35przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:1662

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo