Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2013

Zarządzenia Wójta Gminy 2013

 1. Nr III/177/2013 z dnia 18.01.203 w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2013 r.
 2. Nr III/178/2013 z dnia 21.01.2013 w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2013r.
 3. Nr III/179/2013 z dnia 23.01.2013 w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 4. Nr III/180/2013 z dnia 31.01.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 201 3 r.
 5. Nr III/181/2013 z dnia 01.02.2013 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
 6. Nr III/182/2013 z dnia 05.02.2013 w sprawie przeznaczenia do likwidacji samochodu pożarniczego.
 7. Nr III/183/2013 z dnia 5.02.2013 w sprawie powołania Komisji Socjalnej.
 8. Nr III/184/2013 z dnia 5.02.2013 w sprawie przyjęcia "Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"
 9. Nr III/185/2013 z dnia 12.02.2013 w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w gminie Frysztak.
 10. Nr III/186/2013 z dnia 14.02.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.
 11. Nr III/187/2013 z dnia 28.02.32013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013r.
 12. Nr III/188/2013 z dnia 5.03.2013 w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2013 r.
 13. Nr III/189/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie nabycia gruntu.
 14. Nr III/190/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 15. Nr III/191/2013 z dnia 12.03.2013 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową w 2013 roku dróg na terenie Gminy Frysztak.
 16. Nr III/192/2013 z dnia 22.03.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 17. Nr III/193/2013 z dnia 25.03.2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 r.
 18. Nr III/194/2013 z dnia 29.03.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 19. Nr III/195/2013 z dnia 2.04.2013 w sprawie nabycia gruntu
 20. Nr III/196/2013 z dnia 2.04.2013 w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2018-2028 kredytu długoterminowego w kwocie 1.520.000,00 zł.
 21. Nr III/197/2013 z dnia 10.04.2013 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Frysztak.
 22. Nr III/198/2013 z dnia 19.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 23. Nr III/199/2013 z dnia 30.04.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 24. Nr III/200/2013 z dnia 14.05.2013 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 25. Nr III/201/2013 z dnia 20.05.2013 w sprawie stawek rozliczenia podróży służbowych odbytych samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy na obszarze kraju dla pracowników Urzędu Gminy Frysztak i kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Frysztak.
 26. Nr III/202/2013 z dnia 31.05.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 27. Nr III/203/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie nabycia gruntu.
 28. Nr III/204/2013 z dnia 12.06.2013 w sprawie nabycia gruntu.
 29. Nr III/205/2013 z dnia 18.06.2013 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 we Frysztaku.
 30. Nr III/206/2013 z dnia 21.06.2013 w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2013 roku.
 31. Nr III/207/2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 32. Nr III/208/2013 z dnia 28.06.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 33. Nr III/209/2013 z dnia 8.07.2013 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 34. Nr III/210/2013 z dnia 8.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 35. Nr III/211/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni.
 36. Nr III/212/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących posiadanie Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki.
 37. Nr III/213/2012 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki.
 38. Nr III/214/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina.
 39. Nr III/215/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących posiadanie Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki.
 40. Nr III/216/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
 41. Nr III/217/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
 42. Nr III/218/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie sprzedaży gruntów stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna.
 43. Nr III/219/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla przeznaczonych do sprzedaży.
 44. Nr III/220/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Średni przeznaczonych do sprzedaży.
 45. Nr III/221/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina przeznaczonych do sprzedaży.
 46. Nr III/222/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących posiadanie Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki przeznaczonych do sprzedaży.
 47. Nr III/223/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących posiadanie Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki przeznaczonych do sprzedaży.
 48. Nr III/224/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki przeznaczonych do sprzedaży.
 49. Nr III/225/2013 z dnia 11.07.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Cieszyna przeznaczonych do sprzedaży.
 50. Nr III/226/2013 z dnia 18.08.2013 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2013/2014.
 51. Nr III/227/2013 z dnia 23.07.2013 w sprawie nabycie gruntu.
 52. Nr III/228/2013 z dnia 23.07.2013 w sprawie nabycie gruntu.
 53. Nr III/229/2013 z dnia 24.07.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 54. Nr III/230/2013 z dnia 31.07.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 55. Nr III/231/2013 z dnia 31.07.2013 w sprawie nabycia gruntu w Gogołowie.
 56. Nr III/232/2013 z dnia 16.08.2013 w sprawie wskazania pracowników do składu obwodowych komisji wyborczych.
 57. Nr III/233/2013 z dnia 19.08.2013 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.
 58. Nr III/234/2013 z dnia 26.08.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 59. Nr III/235/2013 z dnia 29.08.2013 w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 60. Nr III/236/2013 z dnia 30.08.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 61. Nr III/237/2013 z dnia 30.08.2013 w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictwa do głosowania.
 62. Nr III/238/2013 z dnia 05.09.2013 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina przeznaczonych do wynajęcia.
 63. Nr III/239/20113 z dnia 30.09.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 64. Nr III/240/2013 z dnia 01.10.2013 w sprawie nabycia gruntu.
 65. Nr III/241/2013 z dnia 17.10.2013 w sprawie nabycia gruntu w Twierdzy.
 66. Nr III/242/2013 z dnia 18.10.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 67. Nr III/243/2013 z dnia 22.10.2013 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 68. Nr III/244/2013 z dnia 28.10.2013 w sprawie wprowadzenia zasad udzielania pożyczek dla samorządowych instytucji kultury z terenu Gminy Frysztak.
 69. Nr III/245/2013 z dnia 28.10.2013 w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej.
 70. Nr III/246/2013 z dnia 31.10.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 71. Nr III/247/2013 z dnia 14.11.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 72. Nr III/248/2013 z dnia 15.11.2013 w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2014 rok.
 73. Nr III/249/2013 z dnia 15.11.2013 dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2014 - 2028.
 74. Nr III/250/2013 z dnia 18.11.2013 w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok".
 75. Nr III/251/2013 z dnia 22.11.2013 w sprawie nabycia gruntu.
 76. Nr III252/2013 z dnia 22.11.2013 w sprawie nabycia gruntu.
 77. Nr III/253/2013 z dnia 29.11.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 78. Nr III/254/2013 z dnia 9.12.2013 w sprawie ustanowienia służebności czerpnia wody pitnej w miejscowościach Widacz.
 79. Nr III/255/2013 z dnia 9.12.2013 w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu, przechodu i przegonu w miejscowości Gogołów.
 80. Nr III/256/2013 z dnia 16.12.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 81. Nr III/257/2013 z dnia 27.12.2013 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 82. Nr III/258/2013 z dnia 27.12.2013 w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 83. Nr III/259/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2013 r.
 84. Nr III/260/2013 z dnia 31.12.2013 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak na lata 2013 - 2028.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 12:24przez:
Opublikowano:2022-03-09 12:31przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:2107

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo