Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2017

Zarządzenia Wójta Gminy 2017

 1. Nr IV/193/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 2. Nr IV/194/2017 z dnia 31.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak.
 3. Nr IV/195/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na rok 2017.
 4. Nr IV/196/2017 z dnia 14.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 5. Nr IV/197/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2017 roku.
 6. Nr IV/198/2017 z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2017 r.
 7. Nr IV/199/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 8. Nr IV/200/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 9. Nr IV/201/2017 z dnia 28.02.2017 r. w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek organizacyjnych w Gminie Frysztak.
 10. Nr IV/202/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 11. Nr IV/203/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 12. Nr IV/204/2017 z dnia 02.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2017 r.
 13. Nr IV/205/2017 z dnia 10.03.2017 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP na terenie Gminy Frysztak.
 14. Nr IV/206/2017 z dnia 15.03.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 15. Nr IV/207/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 16. Nr IV/208/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie podziału środków z  budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2017 r.
 17. Nr IV/209/2017 z dnia 22.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy Frysztak.
 18. Nr IV/210/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska dyrektorów: Zespołu Szkół w Lubli, Zespołu Szkół w Gogołowie, Zespołu Szkół w Stępinie, Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 19. Nr IV/211/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 r.
 20. Nr IV/212/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 21. Nr IV/213/2017 z dnia 31.03.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 22. Nr IV/214/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 23. Nr IV/215/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 24. Nr IV/216/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 25. Nr IV/217/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 26. Nr IV/218/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 27. Nr IV/219/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 28. Nr IV/220/2017 z dnia 05.04.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 29. Nr IV/221/2017 z dnia 13.04.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na kandydatów na stanowisko dyrektorów: Zespołu Szkół w Lubli, Zespołu Szkół w Gogołowie, Zespołu Szkół w Stępinie, Szkoły Podstawowej w Cieszynie oraz Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 30. Nr IV/222/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 31. Nr IV/223/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2017 - 2019.
 32. Nr IV/224/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 33. Nr IV/225/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 34. Nr IV/226/2017 z dnia 05.05.2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 35. Nr IV/227/2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia na terenie gminy Frysztak treningu systemu wykrywania i alarmowania w ramach ćwiczenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WISŁA 2017".
 36. Nr IV/228/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Gimnazjum Publicznego Nr 1 we Frysztaku.
 37. Nr IV/229/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 38. Nr IV/230/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Lubli.
 39. Nr IV/231/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Stępinie.
 40. Nr IV/232/2017 z dnia 19.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Cieszynie.
 41. Nr IV/233/2017 z dnia 16.05.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 42. Nr IV/234/2017 z dnia 22.05.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 43. Nr IV/235/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 44. Nr IV/236/2017 z dnia 29.05.2017 r. w sprawie powołania zespołu do nadzoru nad realizacją zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Pułanki z modernizacją oczyszczalni ścieków".
 45. Nr IV/237/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 46. Nr IV/238/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego treningu systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia "RENEGADE-SAREX 17/I".
 47. Nr IV/239/2017 z dnia 05.06.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 48. Nr IV/240/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 49. Nr IV/241/2017 z dnia 09.06.2017 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2017 roku.
 50. Nr IV/242/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół we Frysztaku.
 51. Nr IV/243/2017 z dnia 13.06.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół we Frysztaku.
 52. Nr IV/244/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu w latach 2023 - 2031 obligacji komunalnych w kwocie 3.788.000,00 zł.
 53. Nr IV/245/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 54. Nr IV/246/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 55. Nr IV/247/2017 z dnia 30.06.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 56. Nr IV/248/2017 z dnia 24.07.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 57. Nr IV/249/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 58. Nr IV/250/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2017/2018.
 59. Nr IV/251/2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 60. Nr IV/252/2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 61. Nr IV/253/2017 z dnia 31.08.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 62. Nr IV/254/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 63. Nr IV/255/2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 64. Nr IV/256/2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 65. Nr IV/257/2017 z dnia 12.09.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 66. Nr IV/258/2017 z dnia 13.09.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 67. Nr IV/259/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 68. Nr IV/260/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 69. Nr IV/261/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie wskazania pracownika do składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Pułankach.
 70. Nr IV/262/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
 71. Nr IV/263/2017 z dnia 03.10.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 72. Nr IV/264/2017 z dnia 09.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 73. Nr IV/265/2017 z dnia 10.10.2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Kobyle do oddania w najem.
 74. Nr IV/266/2017 z dnia 16.10.2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Frysztak.
 75. Nr IV/267/2017 z dnia 17.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 76. Nr IV/268/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 77. Nr IV/269/2017 z dnia 09.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz oraz pracy społecznie użytecznej w 2018 roku.
 78. Nr IV/270/2017 z dnia 10.11.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok".
 79. Nr IV/271/2017 z dnia 15.11.2017 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2018 r.
 80. Nr IV/272/2017 z dnia 15.11.2017 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2018 - 2032.
 81. Nr IV/273/2017 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 82. Nr IV/274/2017 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie nabycia gruntu.
 83. Nr IV/275/2017 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Frysztak.
 84. Nr IV/276/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 85. Nr IV/277/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób z terenu Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 86. Nr IV/278/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w 2018 roku.
 87. Nr IV/279/2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 88. Nr IV/280/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 89. Nr IV/281/2017 z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 90. Nr IV/282/2017 z dnia 22.12.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.
 91. Nr IV/283/2017 z dnia 22.12.2017 r. w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie gminy Frysztak.
 92. Nr IV/284/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 93. Nr IV/285/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku oraz udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych.
 94. Nr IV/286/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku
 95. Nr IV/287/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki ŻUK.
 96. Nr IV/288/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 10:48przez:
Opublikowano:2022-03-09 10:48przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:890

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo