Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wtorek, 2024-05-21 ( Imieniny: Jana, Moniki)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2019

Zarządzenia Wójta Gminy 2019

 1. Nr V/17/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 
 2. Nr V/18/2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. badania liczby osób bezdomnych na terenie gminy Frysztak w ramach ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych w nocy z 13 na 14 lutego 2019 roku. 
 3. Nr V/19/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie.
 4. Nr V/20/2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie. 
 5. Nr V/21/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak na 2019 rok.
 6. Nr V/22/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 7. Nr V/23/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 8. Nr V/24/2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu specjalnego pożarniczego marki FS-Lublin, Żuk 15.
 9. Nr V/25/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2019 r.
 10. Nr V/26/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 11. Nr V/27/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2019 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
 12. Nr V/28/2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2019 r.
 13. Nr V/29/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2019 r.
 14. Nr V/30/2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
 15. Nr V/31/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 16. Nr V/32/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 17. Nr V/33/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 18. Nr V/34/2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak. 
 19. Nr V/35/2019 z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Frysztak spowodowanych przez porywisty wiatr w dniach 9-11 marca 2019 roku.
 20. Nr V/36/2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy Frysztak do obsługi zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie gminy Frysztak.
 21. Nr V/37/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 22. Nr V/38/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 23. Nr V/39/2019 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 24. Nr V/40/2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert w otwartym naborze na partnera projektu.
 25. Nr V/41/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 26. Nr V/42/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2018 r.
 27. Nr V/43/2019 z dnia 29 marca w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 28. Nr V/44/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie podziału środków z budżetu gminy do dyspozycji Rad Sołeckich w 2019 r.
 29. Nr V/45/2019 z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie nabycia gruntu.
 30. Nr V/46/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 31. Nr V/47/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 32. Nr V/48/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 33. Nr V/49/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia gruntu. 
 34. Nr V/50/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie nabycia gruntu.
 35. Nr V/51/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku.
 36. Nr V/52/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 37. Nr V/53/2019 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 
 38. Nr V/54/2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 39. Nr V/55/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
 40. Nr V/56/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Frysztak gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 41. Nr V/57/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego.
 42. Nr V/58/2019 z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Frysztak spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniach 21-24 maja 2019 roku.
 43. Nr V/59/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie odwołania alarmu powodziowego.
 44. Nr V/60/2019 z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr IV/38/2015 Wójta Gminy Frysztak z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód wyrządzonych w infrastrukturze Gminy Frysztak w skutek wystąpienia klęsk żywiołowych.
 45. Nr V/61/2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 46. Nr V/62/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina, Cieszyna i Frysztak przeznaczonych do najmu na okres 3 lat.
 47. Nr V/63/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków zespołu interdyscyplinarnego.
 48. Nr V/64/2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Frysztak w gospodarstwach rolnych i działkach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody związane z klęską nawalnego deszczu i powodzi w maja 2019 roku.
 49. Nr V/65/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2019 r.
 50. Nr V/66/2019 z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 51. Nr V/67/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 52. Nr V/68/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 53. Nr V/69/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 54. Nr V/70/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznanych świadczeniach.
 55. Nr V/71/2019 z dnia 10 lipca2019 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu w latach 2032 - 2034 obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł.
 56. Nr V/72/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową dróg na terenie Gminy Frysztak.
 57. Nr V/73/2019 z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie nabycia gruntu.
 58. Nr V/74/2019 z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak przeznaczonych do dzierżawy rolnej.
 59. Nr V/75/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 60. Nr V/76/2019 z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 61. Nr V/77/2019 z dnia 5 sierpnia2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom rozpoczynającym naukę w roku szkolnym 2019/2020.
 62. Nr V/78/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak położonej w Gogołowie nr działki 786/9 o pow. 0,0283 ha w drodze bezprzetargowej.
 63. Nr V/79/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży
 64. Nr V/80/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 65. Nr V/81/2019 z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 66. Nr V/82/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Twierdza gm. Frysztak na mienie Gminy Frysztak.
 67. Nr V/83/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019r.
 68. Nr V/84/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie nabycia gruntu.
 69. Nr V/85/2019 z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r.
 70. Nr V/86/2019 z dnia 10 września 2019r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki rolne stanowiące własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 71. Nr V/87/2019 z dnia 10 września 2019r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla przeznaczonych do sprzedaży.
 72. Nr V/88/2019 z dnia 10 września 2019 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
 73. Nr V/89/2019 z dnia 10 września 2019r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 74. Nr V/90/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie nabycia gruntu.
 75. Nr V/91/2019 z dnia 11 września 2019r. w sprawie nabycia gruntu.
 76. Nr V/92/2019 z dnia 30 września 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r.
 77. Nr V/93/2019 z dnia 1 października 2019r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania.
 78. Nr V/94/2019 z dnia 1 października 2019r. w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Frysztak spowodowanych przez porywisty wiatr podczas frontu burzowego w dniu 30 września 2019 roku.
 79. Nr V/95/2019 z dnia 04 października 2019r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej o wydanie opinii dotyczącej możliwości wykupu w latach 2020 - 2028 obligacji komunalnych w kwocie 8.234.000,00zł.
 80. Nr V/96/2019 z dnia 11 października 2019r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019r.
 81. Nr V/97/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. 
 82. Nr V/98/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie gminy Frysztak w 2020 roku.
 83. Nr V/99/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie nabycia gruntu. 
 84. Nr V/100/2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 85. nr V/101/2019 z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2020 roku.
 86. Nr V/102/2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia trybu sprzedaży samochodu marki Mercedes-Benz, model 518 CDI Sprinter E4 5,0t.
 87. Nr V/103/2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 rok. 
 88. Nr V/104/2019 z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok"
 89. Nr V/105/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2020 rok. 
 90. Nr V/106/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2020-2035.
 91. Nr V/107/2019 z dnia 13 listopada w sprawie wyznaczenia zastępstwa na czas nieobecności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym.
 92. Nr V/108/2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi zastępującemu Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym. 
 93. Nr V/109/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 94. Nr V/110/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy Frysztak.
 95. Nr V/111/2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad zajęcia nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak, tj.: pasów drogowych dróg wewnętrznych - na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ich ochroną, nieruchomości nie będących drogami wewnętrznymi - na potrzeby infrastruktury technicznego uzbrojenia terenu i innych inwestycji oraz wysokości stawek opłat.
 96. Nr V/112/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r. 
 97. Nr v/113/2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie weryfikacji poprawności i kompletności danych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i przedszkolach prowadzonych i dotowanych przez Gminę Frysztak.
 98. Nr V/114/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej gminy Frysztak w 2020 roku.
 99. Nr V/115/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 100. Nr V/116/2019 z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.
 101. Nr V/117/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku. 
 102. Nr V/118/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 10:38przez:
Opublikowano:2022-03-09 10:38przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:948

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo