Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Zarządzenia Wójta Gminy 2020

Zarządzenia Wójta Gminy 2020

 1.  Nr V/119/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie nabycia gruntu.
 2. Nr V/120/2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2020-2029.
 3. Nr V/121/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 4. Nr V/122/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie określenia planu oraz zasad na rok 2020 dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 5. Nr V/123/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Frysztak jest organem prowadzącym.
 6. Nr V/124/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kul;tury we Frysztaku. 
 7. Nr V/125/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania wniosków złożonych przez organizacje pozarządowe w naborze wniosków o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2020 r.
 8. Nr V/126/2020  z dnia 21 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu gminy na wsparcie projektów w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Frysztak w 2020r.
 9. Nr V/127/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia i zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert o przyznanie dotacji celowych z budżetu gminy na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z ternu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 10. Nr V/128/2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2020 r. na realizację zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu Gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 -2020"
 11. Nr V/129/2020 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 12. Nr V/130/2020 z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 13. Nr V/131/2020 z dnia 13 marca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr I/83/2007 z dnia 31.12.2007 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
 14. Nr V/132/2020 z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Gminy Frysztak oraz jednostki organizacyjne gminy Frysztak w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. 
 15. Nr V/133/2020 z dnia 18 marca 2020 w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 
 16. Nr V/134/2020 z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie wykonywania pracy zdalnej w związku z COVID-19.
 17. Nr V/135/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany "Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Frysztak zatrudnionych na podstawie umowy o pracę".
 18. Nr V/136/2020 z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie użyczenia sprzętu komputerowego uczniom i nauczycielom szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Frysztak. 
 19. Nr V/137/2020 z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 20. Nr V/138/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 21. Nr V/139/2020 z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 22. Nr V/140/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 23. Nr V/141/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr IV/345/20218 Wójta Gminy Frysztak z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. 
 24. Nr V/142/2020 z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia wsparcia dla przedsiębiorstw w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 25. Nr V/143/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 26. Nr V/144/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr III/151/2012 Wójta Gminy Frysztak z dnia 27 sierpnia 2012 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej oraz trybu jej pracy.
 27. Nr V/145/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr V/72/2019 Wójta Gminy Frysztak z dnia 10 lipca 2019 r. dotyczącego powołania Komisji do przeprowadzenia odbiorów robót inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją, remontem i odbudową dróg na terenie Gminy Frysztak.
 28. Nr V/146/2020 z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2021-2031 pożyczki długoterminowej w kwocie 1.109.300,00 zł. 
 29. Nr V/147/2020 z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw likwidacji pieczątek i pieczęci.
 30. Nr V/148/2020 z dnia 28 maja 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów przeznaczonych do sprzedaży
 31. Nr V/149/2020 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 32. Nr V/150/2020 z dnia 01 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej możliwości spłaty w latach 2021-2035 kredytu długoterminowego w kwocie 2.300.829,00 zł. 
 33. Nr V/151/2020 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie
 34. Nr V/152/2020 z dnia 08 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
 35. Nr V/153/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia gruntu.
 36. Nr V/154/2020 z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Frysztak spowodowanych przez intensywne opady deszczu i gradu w dniu 08 czerwca 2020 r.
 37. Nr V/155/2020 z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia gruntu. 
 38. Nr V/156/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
 39. Nr V/157/2020 z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do wykonywania czynności związanych ze sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania. 
 40. Nr V/158/2020 z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 41. Nr V/159/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
 42. Nr V/160/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z basenów kąpielowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji we Frysztaku w 2020 roku.
 43. Nr V/161/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia i oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Frysztak spowodowanych przez intensywne opady deszczu w dniu 27 czerwca 2020 roku.
 44. Nr V/162/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 45. Nr V/163/20250 z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy Frysztak w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody związane z klęską nawalnego deszczu i gradu w czerwcu 2020 roku. 
 46. Nr V/164/2020 z dnia 01 lipca 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku. 
 47. Nr V/165/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki rolnej stanowiącej własność gminy Frysztak w miejscowości Twierdza. 
 48. Nr V/166/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie nabycia gruntu.
 49. Nr V/167/2020 z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 50. Nr V/168/2020 z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie przyznania dotacji celowych z budżetu Gminy Frysztak w 2020 r. na realizacje zadania własnego gminy z zakresu pomocy społecznej pn. "Bezpłatne dostarczanie i przekazywanie osobom potrzebującym z terenu gminy Frysztak pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020".
 51. Nr V/169/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 52. Nr V/170/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego Gminy Frysztak. 
 53. Nr V/171/2020 z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 
 54. Nr V/172/2020 z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 55. Nr V/173/2020 z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. 
 56. Nr V/174/2020 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 57. Nr V/175/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 58. Nr V/176/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 59. Nr V/177/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem.
 60. Nr V/178/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r. oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej. 
 61. Nr V/179/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 62. Nr V/180/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Gogołowie Panu Tomaszwi Laskowskiemu.
 63. Nr V/181/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany gruntu bez obowiązku dokonywania dopłat.
 64. Nr V/182/2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Twierdza przeznaczonych do sprzedaży
 65. Nr V/183/2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa nauczycielowi pełniącemu obowiązki dyrektora w Zespole Szkół w Gogołowie.
 66. Nr V/184/2020 z dnia 01 września 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Frysztak. 
 67. Nr V/185/2020 z dnia 4 września 2020 r. w sprawie nabycia gruntu.
 68. Nr V/186/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 69. Nr V/187/2020 z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności oraz powołania Zespołu do spraw dostępności w Urzędzie Gminy Frysztak.
 70. Nr V/188/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 71. Nr V/189/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu zobowiązanego do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz pracy społecznie użytecznej w 2021 roku.
 72. Nr V/190/2020 z dnia 14 października 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu w 2021 r. usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z terenu Gminy Frysztak, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
 73. Nr V/191/2020 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Frysztak w 2021 roku.
 74. Nr V/192/2020 z dnia 15 października 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Huta Gogołowska przeznaczonych do zbycia w formie zamiany
 75. Nr V/193/2020 z dnia 15 października 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Frysztak położonej w miejscowości Frysztak, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny.
 76. Nr V/194/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 77. Nr V/195/2020 z dnia 15 października 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak w miejscowości Frysztak przeznaczonych do zbycia w bezprzetargowej
 78. Nr V/196/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń, w tym do wydawania zaświadczeń.
 79. Nr V/197/2020 z dnia 15 października 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń.
 80. Nr V/198/2020 dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Frysztak.
 81. Nr V/199/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 82. V/200/2020 z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę i najem gruntów i składników mienia komunalnego Gminy Frysztak.
 83. Nr V/201/2020 z dnia 10 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Frysztak w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok".
 84. Nr V/202/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Frysztak na 2021 rok.
 85. Nr V/203/2020 z dnia 13 listopada 2020 r.  dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2021-2036.
 86. Nr V/204/2020 z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 87. Nr V/205/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.
 88. Nr V/206/2020 z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Karty Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych w Gminie Frysztak.
 89. Nr V/208/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r. 
 90. Nr V/209/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 91. Nr V/210/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych do samochodów i urządzeń pożarniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Frysztak.
 92. Nr V/211/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 93. Nr V/212/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatrudnienia na stanowisku Dyrektora Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku.
 94. Nr V/213/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 95. Nr V/214/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 96. Nr V/214A/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-09 10:32przez:
Opublikowano:2022-03-09 09:00przez: Administrator
Zmodyfikowano:2022-08-31 08:58przez: Ewelina Baje
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:568

Rejestr zmian

 • [2022-08-31 08:58:29]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-05 11:38:43]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-08-05 11:36:48]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-06 12:30:26]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-06 10:19:45]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-06 09:15:16]Ewelina Bajeaktualizacja
 • [2022-06-03 13:13:19]Ewelina Bajeaktualizacja

Banery/Logo