Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2007

Uchwały Rady Gminy 2007

 1. Nr V/22/2007 z dnia 08.02.2007 w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
 2. Nr V/23/2007 z dnia 08.02.2007 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Frysztak podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań.
 3. Nr V/24/2007 z dnia 08.02.2007 w sprawie ustalenia rocznego planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.
 4. Nr V/25/2007 z dnia 08.02.2007 w sprawie zmiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak i Polonei Polska Spółka z o.o. w Rzeszowie.
 5. Nr V/26/2007 z dnia 08.02.2007 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2007 rok.
 6. Nr V/27/2007 z dnia 08.02.2007 w sprawie wyznaczenia radnego na przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego "Wisłok".
 7. Nr VI/28/2007 z dnia 26.02.2007 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Hucie Gogołowskiej.
 8. Nr VI/29/2007 z dnia 26.02.2007 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2007 rok".
 9. Nr VI/30/2007 z dnia 26.02.2007 w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Frysztak.
 10. Nr VI/31/2007 z dnia 26.02.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Lubla.
 11. Nr VIII/32/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.
 12. Nr VIII/33/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.
 13. Nr VIII/34/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 14. Nr VIII/35/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 15. Nr VIII/36/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 16. Nr VIII/37/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Nr 1/97 (Uchwała Nr XXIV/153/97 Rady Gminy Frysztak z dnia 30.04. 1997r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Rzeszowskiego z 1997r. Nr 5 poz.57) oraz Nr 1/2001 (Uchwała Nr XXXV- 251/2002 Rady Gminy Frysztak z dnia 26.06.2002r. ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002r. Nr 48 poz. 956 obejmującej obszar działki nr 601 położonej w miejscowości Gogołów w gminie Frysztak.
 17. Nr VIII/38/2007 z dnia 29.03.2007 zmieniająca uchwałę Nr XIV/79/2003 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia komunalnego zakładu budżetowego o nazwie "Gminny Zakład Komunalny we Frysztaku" i nadania mu Statutu.
 18. Nr VIII/39/2007 z dnia 29.03.2007 zmieniająca uchwałę Nr VI/28/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 26 luty 2007 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Hucie Gogołowskiej.
 19. Nr VIII/40/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 20. Nr VIII/41/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
 21. Nr VIII/42/2007 z dnia 29.03.2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 22. Nr IX/43/2007 z dnia 27.04.2007 zmieniająca uchwałę nr V/22/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 8 lutego 2007r. w sprawie budżetu Gminy na 2007r.
 23. Nr IX/44/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 24. Nr IX/45/2007 z dnia 27.04.2007w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006r.
 25. Nr IX/46/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium 2006 rok.
 26. Nr IX/47/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie upowszechnienia idei samorządowej wśród młodzieży.
 27. Nr IX/48/2007 z dnia 27.04.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 28. Nr X/49/2007 z dnia 21.05.2007 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Hucie Gogołowskiej.
 29. Nr X/50/2007 z dnia 21.05.2007 zmieniająca uchwałę nr VIII/40/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 30. Nr X/51/2007 z dnia 21.05.2007 w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku.
 31. Nr X/52/2007 z dnia 21.05.2007 w sprawie Statutu Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół we Frysztaku.
 32. Nr X/53/2007 z dnia 21.05.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 33. Nr X/54/2007 z dnia 21.04.2007 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "Wisłok".
 34. Nr XII/55/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 35. Nr XII/56/2007 z dnia 29.06.2007 zmieniająca uchwałę nr V/22/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok.
 36. Nr XII/57/2007 z dnia 29.06.2007 zmieniająca uchwałę Nr VII/33/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2007.
 37. Nr XII/58/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Frysztak.
 38. Nr XII/59/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.
 39. Nr XII/60/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie zatwierdzenia "Planu rozwoju miejscowości Twierdza gm. Frysztak".
 40. Nr XII/61/2007 z dnia 29.06.2007 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod oczyszczalnię ścieków w miejscowości Pułanki w gminie Frysztak.
 41. Nr XIII/62/2007 z dnia 29.08.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 42. Nr XIII/63/2007 z dnia .08.2007 w sprawie zmian realizacji wieloletnich programów inwestycyjnych.
 43. Nr XIII/64/2007 z dnia 29.08.2007 w sprawie zbycia gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny.
 44. Nr XIII/65/2007 z dnia 29.08.2007 w sprawie powołania zespołu dla opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 45. Nr XIII/66/2007 z dnia 29.08.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 46. Nr XIII/67/2007 z dnia 29.08.2007 w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/118/2004 Rady Gminy we Frysztaku z dnia 28 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Frysztak".
 47. Nr XIV/68/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 48. Nr XIV/69/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 49. Nr XIV/70/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję lat 2008- 2011.
 50. Nr XIV/71/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
 51. Nr XIV/72/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/106/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Frysztak.
 52. Nr XIV/73/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/105/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Frysztak.
 53. Nr XIV/74/2007 z dnia 28.09.2007 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego.
 54. Nr XV/75/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 55. Nr XV/76/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Powiatu Strzyżowskiego na realizację zadania publicznego.
 56. Nr XV/77/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Strzyżowskiego.
 57. Nr XV/78/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie przystąpienia gminy Frysztak do Stowarzyszenia "Strzyżowska Lokalna Grupa Działania".
 58. Nr XV/79/2007 z dnia 30.10.2007 w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak i pana Strzępek Edward zam. Glinik Dolny 140a.
 59. Nr XVI/80/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 60. Nr XVI/81/2007 z dnia 0.11.2007 w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta, jako podstawy odliczenia rolnego na 2008r.
 61. Nr XVI/82/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 62. Nr XVI/83/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 63. Nr XVI/84/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie powiadomienia o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego.
 64. Nr XVI/85/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.
 65. Nr XVI/86/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin pracy dla psychologa szkolnego.
 66. Nr XVI/87/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji.
 67. Nr XVI/88/2007 z dnia 30.11.2007 w sprawie zbycia gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości STĘPINA.
 68. Nr XVII/89/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2007 rok.
 69. Nr XVII/90/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 70. Nr XVII/91/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie zamiany lokali bez obowiązku dokonywania opłat.
 71. Nr XVII/92/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 72. Nr XVII/93/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze nauczycieli oraz regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
 73. Nr XVII/94/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa w sołectwie Glinik Dolny.
 74. Nr XVII/95/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Frysztak.
 75. Nr XVII/96/2007 z dnia 27.12.2007 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Frysztak wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego, dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektrycznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:34przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:569

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo