Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2011

Uchwały Rady Gminy 2011

 1. Nr IV/19/2011 z dnia 20.01.2011 Uchwała Budżetowa na rok 2011
 2. Nr IV/20/2011 z dnia 20.01.2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak
 3. Nr IV/21/2011 z dnia 20.01.2011 w sprawie uchylenia uchwały własnej Nr I/1/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dla przeprowadzenia wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Gminy Frysztak.
 4. Nr IV/22/2011 z dnia 20.01.2011 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok"
 5. Nr IV/23/2011 z dnia 20.01.2011 o zmianie uchwały Rady Gminy Frysztak Nr XLII/245/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania Gminy Frysztak i Gminy Wiśniowa w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków.
 6. Nr IV/24/2011 z dnia 20.01.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina
 7. Nr IV/25/2011 z dnia 20.01.2011 w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości w miejscowości Glinik Górny
 8. Nr V/26/2011 z dnia 15.02.2011 zmieniająca uchwałę Nr IV/20/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak.
 9. Nr V/27/2011 z dnia 15.02.2011 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011 Gminy Frysztak Nr IV/19/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.
 10. Nr V/28/2011 z dnia 15.02.2011 sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 11. Nr V/29/2011 z dnia 15.02.2011 w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu w Gminie Frysztak
 12. Nr V/30/2011 z dnia 15.02.2011 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w trybie bezprzetargowym, działki znajdującej się we Frysztak przy ul. Mikołaja Frysztak.
 13. Nr V/31/2011 z dnia 15.02.2011 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach na terenie gminy Frysztak
 14. Nr V/32/2011 z dnia 15.02.2011 zmieniająca uchwałę na LII/343/2010 Rady Gminy Frysztak z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010- 2015" oraz powierzenia Wójtowi Gminy Frysztak obowiązku powołania Zespołu ds. Monitoringu procesu wdrażania zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Frysztak na lata 2010- 2015
 15. Nr V/33/2011 z dnia 15.02.2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie Gminy Frysztak
 16. Nr VI/34/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.
 17. Nr VI/35/2011 z dnia 29.03.2011 zmieniająca uchwałę Nr XXII/114/2008 Rady Gminy Frysztak z dnia 03 kwietnia 2008 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
 18. Nr VI/36/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
 19. Nr VI/37/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 20. Nr VI/38/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 21. Nr VI/39/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie wyznaczenia radnego na przedstawiciela gminy w Zgromadzeniu Związku Komunalnego "Wisłok"
 22. Nr VI/40/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 23. Nr VI/41/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 24. Nr VI/42/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Frysztak" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 25. Nr VI/43/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zmiany lokali bez obowiązku dokonywania dopłat.
 26. Nr VI/44/2011 z dnia 29.03.2011 w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie.
 27. Nr VII/45/2011 z dnia 14.04.2011 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 28. Nr VII/46/2011 z dnia 14.04.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 29. Nr VIII/47/2011 z dnia 10.05.2011 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2011 Gminy Frysztak Nr IV/19/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.
 30. Nr VIII/48/2011 z dnia 10.05.2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
 31. Nr VIII/49/2011 z dnia 10.05.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 32. Nr VIII/51/2011 z dnia 10.05.2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 33. Nr VIII/52/2011 z dnia 10.05.2011 zmieniająca uchwałę Nr X/51/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku
 34. Nr IX/53/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.
 35. Nr IX/54/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2010r.
 36. Nr IX/55/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
 37. Nr IX/56/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak
 38. Nr IX/57/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2011r.
 39. Nr IX/58/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2011 r.
 40. Nr IX/59/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Cieszynie.
 41. Nr IX/60/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Frysztak i Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej we Frysztaku.
 42. Nr IX/61/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów i Stępina
 43. Nr IX/62/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Gogołów i Cieszyna.
 44. Nr IX/63/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie uchwalenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak
 45. Nr IX/64/2011 z dnia 28.06.2011 zmieniająca uchwałę własną Nr VIII/51/2011 z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak.
 46. Nr IX/65/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do realizacji projektu "Generator przyszłości" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 47. Nr IX/66/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do realizacji projektu "Z tradycją i pasją ..." w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 48. Nr IX/67/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do realizacji projektu "Mała akademia wielkich zmian" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 49. Nr IX/68/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do realizacji projektu "Zapomniany sposób na nudę czyli harcerstwo w naszej szkole" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 50. Nr IX/69/2011 z dnia 28.06.2011 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr XXXIII/207/2009 Rady Gminy Frysztak z dnia 17 marca 2009 roku dotyczącej ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
 51. Nr X/70/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu trasy linii elektroenergetycznej 400kV Tarnów - Krosno w Gminie Frysztak
 52. Nr X/71/2011 z dnia 30.08.2011 zmieniająca uchwałę własną w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
 53. Nr X/72/2011 z dnia 30.08.2011 zmieniająca uchwałę własną w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
 54. Nr X/73/2011 z dnia 30.08.2011 uchylająca uchwałę Nr IX/57/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2011r.
 55. Nr X/74/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 56. Nr X/75/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 57. Nr X/76/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak
 58. Nr X/77/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na uchwałę Nr VIII/51/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Gminę Frysztak
 59. Nr X/78/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpisy do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
 60. Nr X/79/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie powołania zespołu dla opracowania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.
 61. Nr X/80/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, placu znajdującego się przy budynku wiejskim w Twierdzy.
 62. Nr X/81/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak.
 63. Nr X/82/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Glinik Górny.
 64. Nr X/83/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu eksploatacji piaskowca w miejscowości Glinik Górny.
 65. Nr X/84/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 w gminie Frysztak
 66. Nr X/85/2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie przystąpienia Gminy Frysztak do realizacji projektu "Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkoły podstawowej szansą na lepsze jutro" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 67. Nr XI/86/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogołowie
 68. Nr XI/87/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 69. Nr XI/88/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2011 r.
 70. Nr XI/89/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2011 r.
 71. Nr XI/90/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny.
 72. Nr XI/91/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"
 73. Nr XI/92/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Komunalnego "Wisłok"
 74. Nr XI/93/2011 z dnia 30.09.2011 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Frysztak.
 75. Nr XII/94/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzyżowie oraz Sądu Okręgowego w Rzeszowie na kadencję la 2012 - 2015
 76. Nr XII/95/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 77. Nr XII/96/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2011 r.
 78. Nr XII/97/2011 z dnia 27.10.2011 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Gminy Frysztak Nr IV/19/2011 z dnia 20 stycznia 2011r.
 79. Nr XIII/98/2011 z dnia 29.11.2011 zmieniająca uchwałę NR XI/87/2011 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 września 2011r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011r.
 80. Nr XIII/99/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 81. Nr XIII/100/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
 82. Nr XIII/101/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta, jako podstawy do obliczenia podatku rolnego na 2012r.
 83. Nr XIII/102/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 84. Nr XIII/103/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
 85. Nr XIII/104/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatkach od nieruchomości
 86. Nr XIII/105/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych
 87. Nr XIII/106/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości
 88. Nr XIII/107/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.
 89. Nr XIII/108/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji na podatek leśny
 90. Nr XIII/109/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie uchwalenia "Związkowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest" na lata 2008 - 2032 z terenu gminy Frysztak, należącej do Związku Komunalnego "Wisłok".
 91. Nr XIII/110/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Frysztak na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 92. Nr XIII/111/2011 z dnia 29.11.2011 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gruntu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Glinik Dolny i Gogołów
 93. Nr XIV/112/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2011 rok.
 94. Nr XIV/113/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie wydatków budżetu Gminy, które w 2011r. nie wygasają z upływem roku budżetowego
 95. Nr XIV/114/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok"
 96. Nr XIV/115/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 97. Nr XIV/116/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak
 98. Nr XIV/117/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Frysztak na 2012 rok.
 99. Nr XIV/118/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2012 r.
 100. Nr XIV/119/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2012 r.
 101. Nr XIV/120/2011 z dnia 28.12.2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu rekreacji i wypoczynku w miejscowości Stępina.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:26przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:640

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo