Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Środa, 2024-04-17 ( Imieniny: Anicety, Klary)

Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak - Uchwały Rady Gminy 2012

Uchwały Rady Gminy 2012

 1. Nr XV/121/2012 z dnia 27.01.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 2. Nr XV/122/2012 z dnia 27.01.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 3. Nr XV/123/2012 z dnia 27.01.2012 w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku.
 4. Nr XV/124/2012 z dnia 27.01.2012 w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 5. Nr XV/125/2012 z dnia 27.01.2012 zmieniająca uchwałę NR XIV/116/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak.
 6. Nr XV/126/2012 z dnia 27.01.2012 w sprawie wyrażenia stanowiska w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie.
 7. Nr XVI/127/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.
 8. Nr XVI/128/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 rok.
 9. Nr XVI/129/2012 z dnia 23.03.2012 zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2012 Gminy Frysztak Nr XIV/117/2011 z dnia 28 grudnia 2011r.
 10. Nr XVI/130/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 11. Nr XVI/131/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2012r.
 12. Nr XVI/132/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 13. Nr XVI/133/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Generator przyszłości" w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 14. Nr XVI/134/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Frysztak w 2012 roku" .
 15. Nr XVI/135/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie wyrażenia zgody na finansową partycypację Gminy Frysztak w kosztach realizacji Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016.
 16. Nr XVI/136/2012 z dnia 23.03.2012 w sprawie zgłoszenia Sołectwa Frysztak do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011 - 2016 oraz wskazania go do składu Grupy Pilotażowej.
 17. Nr XVI/137/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Frysztak Nr 1/97 - Etap I.
 18. Nr XVI/138/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2001 w gminie Frysztak - Etap I.
 19. Nr XVI/139/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 20. Nr XVI/140/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 21. Nr XVI/141/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 22. Nr XVI/142/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Józefa Wybickiego we Frysztaku poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Kobylu.
 23. Nr XVI/143/2012 z dnia 26.04.2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Frysztak" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 24. Nr XVI/144/2012 z dnia 26.04.2012 zamieniająca uchwałę Nr X/51/2007 Rady Gminy Frysztak z dnia 21 maja 2007 roku w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka kultury we Frysztaku.
 25. Nr XIX/145/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 26. Nr XIX/146/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 27. Nr XIX/147/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2012 r.
 28. Nr XX/148/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2011 rok.
 29. Nr XX/149/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Frysztak za 2011r.
 30. Nr XX/150/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 31. Nr XX/151/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 32. Nr XX/152/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia V Zmiany Studium Uwarunkowania i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Frysztak.
 33. Nr XX/153/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Frysztaku.
 34. Nr XX/154/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Frysztak.
 35. Nr XX/155/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Mała akademia wielkich zmian w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 36. Nr XX/156/2012 z dnia 28.06.2012 w sprawie uchwalenia i zmiany uchwał własnych.
 37. Nr XXI/157/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 38. Nr XXI/158/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 39. Nr XXI/159/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji gminnej pn: "Termomodernizacja wybranych obiektów szkolno - oświatowych na terenie Gminy Frysztak" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2012 r.
 40. Nr XXI/160/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Generator przyszłości" o wartości przekraczającej kwoty ecie Gminy na 2012 r.
 41. Nr XXI/161/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie inwestycji gminnych o wartościach przekraczających kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2012 r.
 42. Nr XXI/162/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 43. Nr XXII/163/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami stanowiącej własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki.
 44. Nr XXI/164/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Frysztak.
 45. Nr XXI/165/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego i garażu stanowiącego własność Gminy Frysztak w miejscowości Stępina.
 46. Nr XXI/166/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym, lokalu znajdującego się w budynku wiejskim w Widaczu.
 47. Nr XXI/167/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "Wisłok".
 48. Nr XXI/168/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Komunalnego "Wisłok".
 49. Nr XXI/169/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/106/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Frysztak. 
 50. Nr XXI/170/2012 z dnia 28.08.2012 w sprawie zmiany uchwały nr XIX/105/2004 Rady Gminy Frysztak z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach prowadzonych przez gminę Frysztak.
 51. Nr XXII/171/2012 z dnia 26.09.2012 zmieniająca uchwałę NR XXI/157/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 28.08.2012 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 52. Nr XXII/172/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 53. Nr XXII/173/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 54. Nr XXII/174/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 55. Nr XXII/175/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie zadania pn: "Mała akademia wielkich zmian" o wartości przekraczającej kwoty ustalone w budżecie Gminy na 2012 r.
 56. Nr XXII/176/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miejską Przemyśl realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt w Orzechowcach z terenu gminy Frysztak.
 57. Nr XXII/177/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie uchwalenia II zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Frysztak.
 58. Nr XXII/178/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  w miejscowości Glinik Średni w Gminie Frysztak.
 59. Nr XXII/179/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie w sprawie uchwalenia ,, Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Frysztak''.
 60. Nr XXII/180/2012 z dnia 26.09.2012 w sprawie wyrażenia zgody na najem w trybie bezprzetargowym lokalu znajdującego się w budynku "Ośrodek Zdrowia" w Gogołowie.
 61. Nr XXIII/181/2012 z dnia 17.10.2012 zmieniająca uchwałę Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Frysztak z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami stanowiącymi własność Gminy Frysztak w miejscowości Pułanki.
 62. Nr XXIV/182/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 63. Nr XXIV/183/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie podziału gminy Frysztak na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 64. Nr XXIV/184/2012 z dnia 25.10.2012 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne używanie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym, części działki stanowiącej własność Gminy Frysztak.
 65. Nr XXV/185/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 r.
 66. Nr XXV/186/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 67. Nr XXV/187/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.
 68. Nr XXV/188/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie obniżenia ceny 1dt żyta, jako podstawy obliczenia podatku rolnego na 2013 r.
 69. Nr XXV/189/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 70. Nr XXV/190/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie określenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny dla Agencji Nieruchomości Rolnych.
 71. Nr XXV/191/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie uchwalenia "Rocznego programu współpracy Gminy Frysztak z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok".
 72. Nr XXV/192/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu "Zobacz na co Cię stać"  w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 73. Nr XXV/193/2012 z dnia 29.11.2012 w sprawie podziału gminy Frysztak na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 74. Nr XXVI/194/2012 z dnia 27.12.2012 w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na 2012 rok.
 75. Nr XXVI/195/2012 z dnia 27.12.2012 w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Frysztak.
 76. Uchwała Budżetowa na rok 2013 Gminy Frysztak Nr XXVI/196/2012 z dnia 27.12.2012 r.
 77. Nr XXVI/197/2012 z dnia 27.12.2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Frysztak na lata 2013-2028.
 78. Nr XXVI/198/2012 z dnia 27.12.2012 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Frysztak na 2013 r.
 79. Nr XXVI/199/2012 z dnia 27.12.2012 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Frysztak na 2013 r.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-03-07 14:34przez:
Opublikowano:0000-00-00 15:24przez: Administrator
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Frysztak
Odwiedziny:803

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo